Východiska: Nová doba Novo Doba

19. červen 2014

Johanna a Bruno bývajú v malebnej časti Belehradu zvanej Zemun, na severozápade mesta, v oblasti, v ktorej ako keby zastal čas. Rodinné domy a staromilská atmosféra tohto pôvodne rakúsko-uhorského mesta, sú ideálnym miestom pre základňu nezávislých komiksových aktivistov z Novo Doba.

V ich útulnom byte som strávila večer, a práve tam prebiehala oduševnená diskusia o víkendovom koncerte v belehradskom squate Inex, ktorý už stihli spracovať do komiksovej podoby. Festival Novo Doba sa koná každoročne v srbskom hlavnom meste a združuje autorov z celého Balkánu. Kolektív sa stal pevnou súčasťou nezávislého umeleckého života Belehradu. Johanna pochádza z Francúzska a jej partner Bruno z Chorvátska, do Belehradu ich pred niekoľkými rokmi pritahli aktivity súvisiace s undergroundovým komiksom a DIY kníhtlačou.

„V Pančeve blízko Belehradu sa konal jeden festival nezávislého komiksu, ktorý organizoval známy komiksový autor Aleksandar Zograf, ale keď som sa presťahovala do Srbska, skončil. Organizovala som nezávislé akcie a mala dojem, že taký festival je potrebný. Zaujímame sa o undergroundový a autorský komiks, my ho voláme 'neutrálny, neangažovaný' komiks. Na našom festivale sa stretávajú autori z celého Balkánu,” hovorí organizátorka Johanna Marcadé.

Okrem vizuálnych artefaktov tiež vydávajú hudbu spriaznených hudobných projektov. Na ich Bandcampe nájdete niekoľko albumov, ktoré vyšli pod značkou Novo Doba. „Vydávame to na internete a následne vytlačíme niekoľko kusov vo fyzickej podobe. Je to viac o živých koncertoch, ktoré sú prispôsobené formátu albumu. Vydali sme tiež kompiláciu umelcov, ktorí hrali na našom festivale. Volá sa Šta je bitno? (Čo je dôležité?). Je tam viac žánrov, od noise, cez experimentálnu elektroniku, electro, hip hop...”. Najbližšie vydanie festivalu Novo Doba, s podtitulom Dimension Madness, prebehne koncom septembra. Viac informácií sa dozviete na adrese: http://www.novodobafestival.net

Novo Doba's New Era

Johanna and Bruno live in a picturesque part of Belgrade called Zemun, located in the northwestern part of the city, in an area, where the time stood still. Family houses and old-fashioned atmosphere of the originally Austro-Hungarian settlement, make for an ideal base for the independent comics activists from Novo Doba. I spent an evening in their cosy flat, where an enthusiastic discussion was taking place about a weekend concert at the Belgrade squat Inex, which they had already managed to process into a comic book version. The Novo Doba festival takes place each year in the Serbian capital, and gathers authors from the whole Balkans. As such, the collective has become a firm part of the Belgrade independent arts and music scene. Johanna comes from France and her partner Bruno from Croatia, they moved to Belgrade few years ago in order to pursue their activities related to underground comic books and DIY bookprinting.

"There used to be a festival of independent comics in Pančevo that was organised by Aleksandar Zograf, but when I came here, it was already over. I was doing independent events during the year, so I really thought that the festival would be useful. We are into underground and author-based comics, we call it the non-alligned comics,” says organizer Johanna Marcadé.

03147291.jpeg

Aside from books and posters, they also release music, mostly by local artists to be found on their Bandcamp page. “We publish it on internet and print a few copies, so it’s more about live concerts, that are adapted to albums, it’s more about the moment. We also did a compilation of artists that played on our festival called Sta je bitno? (What is Important?). It features various styles, from noise, experimental music, electro, hip hop…” The next installment of the Novo Doba festival will take place at the end of September, and is entitled Dimension Madness. For more information, go to: http://www.novodobafestival.net

autor: Lucia Udvardyová
Spustit audio