VÝCHODISKA: Virtuálne svety Jeleny Viskovic

16. leden 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03619734_0.jpeg
0:00
/
0:00

Jelena Viskovic je digitálna nomádka, využíva najnovšie technológie ako kritický nástroj pre svoje virtuálne svety. Narodila sa v Záhrebe, vyrástla v Belehrade a koncom deväťdesiatych rokov sa presťahovala do Budapešti, kde študovala na umeleckej škole.

Momentálne žije a pracuje v Londýne. Venuje sa tvorbe počítačových hier a virtuálnych simulácií. Koncom októbra v Budapešti vystavovala na festivale virtuálnej, rozšírenej a zmiešanej reality Reality Research. „Vždy ma zaujímali simulované svety a ich prepojenie s politikou,“ hovorí autoroka. V Budapešti predstavila svoje video Nirgendheim, v preklade niečo ako Bez domova. Mimochodom, hudobne na projekte spolupracoval maďarský producent Martin Mikolai známy ako S Olbricht.

Video zobrazuje šedivé topografie bezmenných urbánnych lokácií a tranzitných zón. Inšpiroval ju Berlín, Londýn a Budapešť a ich paralely. „Je to virtuálne mesto a inšpirovalo ma moje fragmentované vnímanie miest. Nemám domov,“ dodáva autorka.

Jelena Viskovic's virtual worlds

Jelena Viskovic is a digital nomad using state-of-the-art technology as a critical tool for her virtual worlds. She was born in Zagreb, grew up in Belgrade and moved to Budapest at the end of the 1990s, where she studied at art school. She currently lives and works in London. She makes computer games and virtual simulations. At the end of October, she participated at the festival of virtual, augmented and mixed reality Reality Research. "I've always been interested in simulated worlds and their connection with political reality," she says. She presented her video "Nirghendheim", which could mean something like "Nowhere home". The soundtrack for this video was created by the renowned Hungarian producer Martin Mikolai aka S Olbricht. The work depicts grey topographies of nameless urban locations and transit zones. She was inspired by Berlin, London and Budapest, and the parallels between these cities."It is a virtual city for which I was inspired by the fragmented image of cities that I got. I don't have a home."

autor: Lucia Udvardyová
Spustit audio