Bourání s Janem Sedlákem

7. červenec 2010

Do 57. dílu Bourání jsem si pozval architekta, urbanistu a vysokoškolského pedagoga Jana Sedláka. Rozhovor se bude točit okolo rozdílů mezi urbanismem a architekturou. Dobrý architekt rovná se dobrý urbanista. Opravdu?

O důležitosti územního plánu. O novém územním plánu pro Prahu. O životě v Praze a jejím vývoji po roce 1989. O budoucnosti Staroměstského náměstí. O vyučování urbanismu v Praze a v Ostravě. O budoucnosti života ve městě.

Jan Sedlák (1951)
Fakultu architektury ČVUT absolvoval roku 1977. Dnes na této fakultě působí jako odborný asistent a vede zde ateliér v Ústavu navrhování. Ve svých četných územně plánovacích dokumentech zpracovával především problematiku urbanismu historických měst a obcí, jeho návrhy a realizace se rovněž zaměřovaly především na historické části měst. Dlouhá léta pracuje na urbanistických úkolech pro Prahu, zejména na její památkové rezervaci a na čtvrtích z konce 19. století. Jeho metodická činnost v oblasti památkové péče souvisí především s ochranou městských i venkovských památkových zón, resp. jejich veřejných prostor.

autor: Adam Gebrian
Spustit audio