Bourání s Jiřím Schmidtem

9. březen 2011

Do 78. dílu Bourání jsem si pozval publicistu a teoretika Jiřího Schmidta.

Jiří Schmidt (*1969)
1989-1992 – Fakulta architektury ČVUT v Praze
1990-1994 – Architekt, odborný redaktor
1991 – Workshop Praha 91, práce v mezinárodní dílně architektů o budoucnosti Prahy pořádané Kanceláří prezidenta Havla v týmu Jana Sedláka (dále s Martinem Sedlákem a Ivanem Plickou);
1995 - Ateliér Jana Sedláka, projektant, práce na Územním plánu Libčic nad Vltavou a Ústí nad Labem a na Regulačním plánu Anenské čtvrti v Praze
1996 - Založil vlastní projektový ateliér JSA
1998 - Přestavba venkovského domu Úholičky – projekt a stavba
1999 - Dostavba rodinného domu Úholičky
2000 – Výstava Kupka/Waldez, Rudolfinum, Praha;
Rešerše vynálezu nového stavebního systému „Dům se zdvihaným stropem“ od WIPO Ženeva
2001 – Rodinný dům Dolní Břežany, projekt a stavba - s využitím nového stavebního systému v patentovém řízení WIPO Ženeva;
Zastavovací plán pro 400 domů v Květnici u Prahy s využitím nového stavebního systému;
Developerský projekt rozvoje obcí Květnice a Sibřina pro 400 domů
Zápis nového stavebního systému na seznam světových vynálezů registrovaných World Intelectual Property Organisation (WIPO) Ženeva (značka PCT/CZ00001/00071)
2005 – Návrh rodinného domu ve Lhotě u Netvořic podle teorie Fraktálové stavby s použitím vynálezu Dům se zdvihaným stropem;
Potvrzení vynálezu Dům se zdvihaným stropem Úřadem průmyslového vlastnictví ČR
se sídlem v Praze (číslo 295062)
2006 – Studie interiéru bytu v bytovém domu Zlatá brána podle Teorie fraktálové stavby v Hodkovičkách v ulici Nad Lysinami;
Fraktálová stavba 2007 - koncept nové teorie architektury
2007-2008 – Časopis Architekt, odborný redaktor, autor nového konceptu prezentace klíčových materiálů, autor nové obsahové struktury časopisu (viz. Architekt 01-06/2008)
2008 – Odborný časopis o architektuře Koncept - zakladatel, šéfredaktor, kmenový autor (s Věrou Konečnou)
2009 – Civilizace, sborník architektonického výzkumu a vývoje Teorie fraktálové stavby

MANIFEST KONCEPTU

Co je to architektura?
Stavební dílo jako výsledek rovnovážné pozice dvojice základních komplementárních elementů – rozumu a citu, hmoty a myšlenky, vědy a umění, těla a duše, mužství a ženství, detailu a celku, vertikály a horizontály, vody a ohně...

Proč je architektura důležitá?
Architektura dokáže změnit místo k přežívání v místo k prožívání a může nás provázet všude tam, kde se na tvorbě prostředí podílí člověk.

Jak využíváme svobodu vytvářet si kulturní životní prostředí?
Poměr kvalitních architektonických děl v rámci celé stavební produkce nedosahuje úrovně odpovídající historickému dědictví naší společnosti ani intelektuálnímu potenciálu tradičního středoevropského ducha.

Co je náš program?
Ve spolupráci s odbornými konzultanty, školami, spolky a občany budeme prezentovat soudobá koncepční architektonická díla, která respektují a rozvíjejí české regiony, a která navazují na kulturní tradice české společnosti.

Jaká díla budeme představovat?
Východiska pro tvorbu architektonického díla v daném regionu hledáme především v krajině, v klimatu, v historii, v tradici, v materiálových a energetických zdrojích, v mentalitě a ve společenských zvycích lidí a také v mistrovství a invenci autora. Budeme hledat díla s dobrým měřítkem, s dobrou strukturou a s dobrými proporcemi. Budeme hledat díla, která ctí řád místa a jsou ohleduplná k veřejným zájmům.

Jak budeme architektonické dílo představovat?
Chceme reflektovat jeho příběh v prostorovém, sociálním a duševním kontextu společnosti. Architektonické dílo budeme prezentovat jako dlouhodobou, posloupnou a komplexní událost. Popíšeme rozhodující místa vývoje návrhu stavby a přineseme názory osob, které výsledné provedení stavby ovlivňují.

Čeho chceme dosáhnout?
Rádi bychom podpořili celospolečenské chápání architektury jako jednoho z našich nejvýznamnějších veřejných statků.

autor: Adam Gebrian
Spustit audio

Více z pořadu

Mohlo by vás zajímat

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.