Bourání s Pavlem Karousem

19. září 2012

Hostem 120. dílu Bourání bude sochař a vysokoškolský pedagog Pavel Karous.

Budeme si povídat o jeho vlastní práci, studiu, včetně toho doktorandského na VŠUP u Federica Díaze a pochopitelně o jeho projektu Vetřelci a volavky. Ten si klade za cíl zmapovat obrovské množství kvalitních soch ve veřejném prostoru, které byly realizovány na území Československa v letech 1968–91, tedy v době okupace ruskými vojsky. V porevolučních letech byly tyto sochy masivně odstraňovány, likvidovány a mnohdy nahrazovány kvalitativně mnohem horšími intervencemi. Projekt Vetřelci a Volavky, Pavlova doktorská práce, se snaží o vytvoření databáze, která může tento stav změnit. Přispět do ní může každý.

Odkazy:
www.pavelkarous.cz
www.vetrelciavolavky.cz

Pavel Karous (1979)

Studia a stáže
2010–2012 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, Doktorantské studium, Supermedia, prof. Federico Díaz
2004 Akademie výtvarných umění, Praha, Atelier Monumentální tvorby, prof. Aleš Veselý
2002–2003 University of Plymouth, Exeter, Velká Británie, Atelier Sochy, prof. Andy Clussan
1999–2005 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, Atelier Prostorové tvorby prof. Marian Karel
1998–1999 Universita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, FUD, Atelier Sklo, prof. Ilja Bílek
1994–1998 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, prof. Rony Plesl

autor: Adam Gebrian
Spustit audio