Environmentální teolog Zámečník o náboženství & zvířatech: Proč Ježíš nebyl vegetarián?

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy  Klanění Beránku božímu (Ghentský oltář) od van Eycka

„Když hospodyně uklízí, zavírá dveře, aby dovnitř nevlezl pes a mokrými tlapkami jí nepošlapal práci. Podobně se chovají i evropští myslitelé: dbají na to, aby se jim v etice nepotloukalo žádné zvíře,“ napsal protestantský teolog a autor etiky úcty k životu Albert Schweitzer. 

V Hergot!u jsme se tentokrát rozhodli nechat dveře studia otevřené pro všechny lidské i nelidské druhy a pořádně probrat vztah křesťanství ke zvířatům. Pozvali jsme si k tomu evangelického environmentálního teologa Jana Zámečníka, který nám povyprávěl především o zásadní knize Andrewa Linzeyho, která nese název Teologie zvířat. 

Jan Zámečník

Andrew Linzey byl poctivý čtenář teologie osvobození, která mu nepřipadala příliš radikální, jako velké části ostatních křesťanů, ale naopak radikální málo: Co je to za osvobození, když jsou osvobozeny jen lidské bytosti? Napsal knihu, která je opřená o paradigma Ježíše jako služebníka všeho stvoření, ale také pojetí Boha, který má práva na všechno živé a každé zranění či zabití života útočí i na něj. 

Jana Zámečníka kniha dost zásadně ovlivnila, a i proto se ji nakonec rozhodl přeložit. I on v ní ale vidí některé slabé stránky. Jednou z nich je příliš „eskamotérská“ snaha omluvit fakt, že Ježíš se vší pravděpodobností nebyl vegetarián. „Linzey se přiklání k tezi, že v Ježíšově době v tehdejší Palestině bylo nutné získávat proteiny především ze zvěře, nebo konkrétně především z ryb,“ popisuje argument Zámečník.

Chcete vědět, jak se na zvířata díval Tomáš Akvinský, nebo se dozvědět něco o liturgickém pohřbívání psů? Pusťte si celý pořad!