Hergot!: Kam s chudými?

29. duben 2012

Přestože evangelia jsou plná sociálních důrazů a Ježíš zaslibuje chudým dokonce samotné království Boží, církev a koneckonců i křesťanstvím silně ovlivněná západní společnost často neví, „kam s nimi“.

Poučení z pokusů o socialismus varuje před radikalizováním proměny společnosti. Na druhou stranu jsou Ježíšova slova poměrně jasná a nekompromisní – chudých je potřeba se zastat, pomáhat je nutno vytrvale a bez předsudků, ti, co byli odstrčeni společností, do ní mají být skrze práci citlivých bližních zase přijímáni zpátky.

Další Hergot! kromě biblických apelů, zvláště rezonujících se současnými pokusy o vládní reformy, přinese rozhovory s Ing. Evou Grollovou z Diakonie ČCE a ThDr. Ladislavem Heryánem, SDB biblistou a aktivním řeholníkem pracujícím mimo jiné v nízkoprahovém klubu pro mládež. Soundtrack k pořadu obstarají Dead Kennedys, TV Smith, Poletíme? a Traband.

0:00
/
0:00
autoři: Petr Wagner , Jakub Ort , Jan Škrob
Spustit audio