Hergot! o dluhové amnestii jako součásti evangelia: Ježíš byl tradicionalistický revolucionář

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Matěj Schneider s knihou ...and forgive them their debts autora Michaela Hudsona

Americký ekonom Michael Hudson vydal knihu ...and Forgive Them Their Debts („... a odpusť jim jejich dluhy“), v níž se zabývá vztahy dlužníka a věřitele v době bronzové, ale v kontextu Bible. Na základě mezioborové spolupráce s archeology, historiky a dalšími odborníky došel Hudson k závěru, že o problémech spojených s dluhy pojednávají i notoricky známé biblické texty, o kterých se to třeba ani obvykle neví.

Hudsonovo dílo přišel do Hergot!u přiblížit redakční kolega Matěj Schneider, který se zabývá aktuálním politickým a intelektuálním děním ve Spojených státech. Pro Schneidera je v rámci Hudsonova čtení Bible nejzásadnější patrně interpretace Desatera – hned několik jeho bodů se totiž podle Hudsona vztahuje k dlužnictví a praxi vymáhání dluhů.

Jeden příklad za všechny je zákaz braní jména Božího nadarmo. V Mojžíšově době platil institut takzvaného Milostivého léta, což byla pravidelná dluhová amnestie (ale také doba, kdy se mělo dát například odpočinout zemědělské půdě). Věřitelé ale vymysleli způsob, jak tento institut obejít – vymohli si od dlužníků slib ve jménu Božím, že dluh přesto splatí. „Nevezmeš jméno Boží nadarmo“ pak tedy znamená „Nenecháš se donutit k neúčasti na Hospodinově Milostivém létě“.

Zajímá vás víc? Jak se k dluhům staví Ježíš a Modlitba Páně? A co si z Hudsonovy knihy vzít pro naši současnost? Poslechněte si celý pořad!