Hergot! Renegades 5: Vyšumět od metodistů

03251476.jpeg

Po nějakém čase moderátoři pořadu Hergot! přicházejí s dalším dílem volného seriálu Renegades. Jako obvykle je hlavním tématem příběh člověka, který prošel náboženským společenstvím, jež se rozhodl po čase opustit. Do studia přišel tentokrát Roman Rejzek, bývalý člen Evangelické církve metodistické.

Metodisté patří k reformační tradici, vznikli ale ve specifickém duchovním prostředí, odklonem od anglikánství. Do Československa se pak metodismus v období první republiky dostal oklikou ze Spojených států. Ve srovnání s jinými protestantskými církvemi je pro metodisty typické odmítání učení o predestinaci a důraz na misii, respektive osobní svědectví o víře.

Roman Rejzek toto společenství navštěvoval v 90. letech. S těmito roky se také významně kryje jeho působení v hudební skupině Dunivá Kateřina, jejíž některé písničky nesou zřetelný otisk křesťanské víry. Nejen proto se moderátoři rozhodli použít skladby této kapely jako hudební doprovod dílu. Jedná se totiž o patrně jedinou českou skupinu, která křesťanské poselství propojila s prvky hudebního stylu shoegaze. Zazní ale i jedna skladba Romanova současného projektu Plastelinae.

03251475.jpeg

Snad i proto, že Evangelická církev metodistická netvoří uzavřená společenství radikálně v opozici vůči okolnímu světu – na rozdíl od jiných církví, o kterých v seriálu Renegades zatím byla řeč –, nebyl odchod Romana Rejzka z ní nijak dramatický. Roman se i nadále pokládá za věřícího křesťana a přátelí se s lidmi, které poznal mezi metodisty. Na první pohled se může zdát, že tak příběhu Renegades 5 něco chybí. Pokud se ale nechceme po bulvárním způsobu hnát za senzacemi, musíme nahlédnout, že odchod z církve může vypadat i takhle, docela klidně a nekonfliktně.