Hergot s Alenou Wagnerovou: Rudý předvoj Božího království

10. duben 2017

Antifašistická organizace Předvoj byla jednou z největších odbojových organizací ne území protektorátu za druhé světové války. Unikátní byla hned v několika směrech, zvlášť zajímavé ale je, že tato komunisticky orientovaná skupina mladých lidí vznikla na schůzkách mládeže v evangelické církvi. O jejím osudu a představitelích si budeme povídat s publicistkou Alenou Wagnerovou, která podle svědectví pamětníků napsala už v šedesátých letech knihu Neohlížej se, zkameníš.

Všechno začalo na tzv. sdružení mládeže v evangelickém sboru v pražském Smíchově. Na těchto schůzkách se četlo z bible, diskutovalo a také se hráli hry. A v období protektorátu to bylo pro mladé lidi vzácné prostředí svobody a výměny názorů. Jiří Staněk, Václav Dobiáš a Karel Hiršl, kterým bylo na začátku války sedmnáct nebo osmnáct let, vášnivě promýšleli svůj postoj ke světu a morální dilemata, která před ně stavěla nacistická okupace. Alena Wagnerová zdůrazňuje, že šlo o generaci, která vyrostla v masarykovském idealismu první republiky a Mnichovská dohoda pro ně znamenala zklamání, které je uvrhlo do vnitřního zmatku a nutilo je hledat nová východiska.

Křesťanství, jak ho poznali v evangelické církvi mladým idealistům postupně přestalo dostačovat. Dokázali se přihlásit k radikalitě Ježíšovi zvěsti, ale zdálo se jim, že jejich sestry a bratři z ní nedokážou vyvodit dostatečné důsledky. „Většina lidí tam totiž si příliš hoví ve svém zdánlivém křesťanství, v dobromyslném usmívání na špatnost tohoto světa a v sofistických heslech a morálních příkazech, které mají dle mého názoru velmi daleko od skutečného úkolu křesťana: hledat království Boží.“ Jako nejlepší nástroj k praktickému uskutečňování království Božího se pro ně nakonec ukázal marxismus, ke kterému se dostali skrze knihy svého staršího přítele Vincy Schwarze.

Odbojové hnutí Předvoj, které založili, se rychle rozšířilo mezi mladými lidmi po celém protektorátu. Nízký věk členů a členek měl výhody i nevýhody. Organizace nebyla napojená na dosavadní struktury komunistické strany a tak byla těžko přístupná gestapu. Mladí lidé měli také krátkou historickou paměť a neznali temné stránky sovětského politického projektu. „Když je převratná doba, jsou generační kohorty nesmírně krátké. Ti narození v roce 1921 nebo 1922 nevěděli o moskevských procesech nic. Kdežto např. pro Františak Vrbu, který byl narozený v roce 1918, byly moskevské procesy ohniskem pro pochybnosti,“ vysvětluje Alena Wagnerová.

Pražské povstání-z bojů poblíž rozhlasu

Poslechněte si celý pořad. Dozvíte se o tom, jak Předvoj dopadl, jaká měla organizace další historické působení a zda v ní zůstalo něco z jejích křesťanských kořenů. Jako bonus uslyšíte četbu z korespondence Karla Hiršla, tradiční zprávy ze světa náboženství a k tomu rudý playlist.

autoři: Petr Wagner , Jakub Ort , Dominik Čejka
Spustit audio