Hergot! se starozákoníkem Filipem Čapkem. Kniha Kazatel je stále aktuální

19. červen 2017

Biblický komentář je tisíce let starý žánr. Jeho podstatou je zamyšlení nad texty biblických knih. Komentář ke starozákonní knize Kazatel – Zneklidňující kniha do neklidné doby napsal docent Evangelické teologické fakulty a farář Českobratrské církve evangelické, Filip Čapek, který nás přišel navštívit do Hergot!u.

Kazatel je stručný, ale hutný. Je to kniha mudroslovná, tedy soustředěná na moudrost, na poznání člověka, na hledání možností, ale také hranic lidské zkušenosti. Spolu s knihou Job je považován za jediný filozofický spis v kánonu hebrejské bible. Hlavními otázkami knihy jsou tyto: Proč je člověk na světě? Jaký je smysl života? Projevy nihilismu, skepse, marnosti a i absurdita – jsou dalšími rysy knihy.

Autorství Kazatele bývalo připisováno králi Šalamounovi. Když se hledalo, komu spis připsat, byl zvolen díky své moudrosti. Spis je však o zhruba osm set let mladší. Vznikl jako jedna z posledních částí Bible. Na přelomu třetího po případě druhého století před Kristem, tedy v době helenismu. „Kazatel je ovlivněn helenistickou filozofií,“ tvrdí Filip Čapek.

V helénismu byl tehdejší známý svět propojen, podle Filipa Čapka dokonce globalizován. V oblasti zemědělství přicházelo mnoho technických vynálezů, které lidem usnadňovaly práci. Tématem tehdy proto bylo, jak se s novými vynálezy vyrovnat a co přináší pro společnost jako takovou.

Dnešní globalizovaný svět připomíná tato doba nerovnoměrným rozložením bohatství. Přestože kazatel vznikl v bohaté oblasti, sociální témata autorovi nebyla lhostejná, pracoval s nimi a ptal se, jestli si například člověk zaslouží zisk. Jaké je tedy místo člověka na Zemi?

Zajímá vás víc? Pusťte si celý pořad!

autoři: Petr Wagner , Jakub Ort , Fatima Rahimi
Spustit audio