Klimarádi: Někdy je třeba překročit zákon, aktivismus posunul debatu o hnědém uhlí

3. duben 2024

Projekt Klimarádi vyrůstá z prostředí Klimatické žaloby, která už pět let adresuje nejvyšší státní instituce. Žaloba je namířena na Vládu České republiky a čtyři ministerstva a vyjadřuje nespokojenost s nesouladem mezi klimatickými závazky a proklamacemi na jedné straně a se skutečným politickým jednáním příslušných orgánů. Klimarádi se průtahy ve sporu rozhodli využít působením zdola a propojením světa práva a vzdělávání s klimatickou změnou.

Klimarádi nabízejí především dva vzdělávací programy. Jeden pro střední školy o vazbě mezi právem a ochranou klimatu, ale i různých právních nástrojích, které jsou k dispozici každému aktivnímu občanovi. „Máme tam modelové situace, jak žádat o informace úřady, jak sepsat petici nebo simulujeme soudní spor,“ popisuje podobu semináře advokát Vincenc Bouček. „Když se teď bavím s generací Z, tak se vůbec nemusíme přít o to, jestli klimatické změna je nebo není. Oni už to berou jako fakt – klimatická změna se děje a oni s tím chtějí něco dělat,“ dodává grafik a učitel Alex, který s Klimarády i Klimatickou žalobou spolupracuje.

Druhá část aktivit Klimarádů míří na neziskovky a klimatické kolektivy. Před nedávnem také vyšla publikace Právo v akci, jejímž autorem je Vincenc Bouček v grafické úpravě od Alex, uměleckým jménem Zamolex. Příručka shrnuje na úsporném půdorysu to nejdůležitější, co by měl každý občan vědět, než se pustí do akce – ať už jde o petici, žalobu, podnět úřadům, návrh referenda, organizaci kolektivu nebo spolku, svolání demonstrace nebo co očekávat od policie v případě zásahu na přímé akci.

Čtěte také

„Kromě klimatických závazků jsou tu lidská práva – na příznivé životní prostředí, na zdraví, na život, na výhledy do budoucnosti,“ vysvětluje Vincenc Bouček, jaké oblasti právní řád vymezuje právě jako prostor pro aktivní účast každého z nás na proměnách společnosti a třeba i právního řádu. „Občanská neposlušnost je někdy potřebná pro to, aby se společnost a její pravidla posouvaly dopředu. Právo má tendenci být konzervativní. Občanská neposlušnost a porušování zákona může vést k poukazování na nespravedlivé nastavení zákonů a na potřebu je měnit,“ myslí si Bouček.

Přispěly k otočení lokální debaty o hnědém uhlí protesty a blokády aktivistů*ek? Co je strategická litigace a proč při obraně aktivistů*ek podávat správní žaloby? Poslechněte si celé Podhoubí.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

Mohlo by vás zajímat

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.