Klimavize: šest oblastí, kterým se musíme věnovat při řešení klimatické krize

24. květen 2022

České ekologické hnutí bylo jedním z vítězů listopadového převratu, což v té době znamenalo rychlé sražení emisí skleníkových plynů a odsíření uhelných elektráren. Časem se environmentální hnutí pluralizovalo a v posledních letech částečně transformovalo v hnutí za klimatickou spravedlnost, nebo jinak –⁠ klimatickou akci. Klima opouští škatulku životního prostředí a proliferuje do veškeré sféry lidské činnosti. Jak dál, ukazuje publikace Klimavize.

Naléhavost klimatické akce roste přímo úměrně s rostoucí globální teplotou. Před několika dny bylo v Maroku 45,7°C, v podobném období se přes severozápad Německa přehnala tři tornáda a několik dnů předtím zažil Pákistán horka na hranici kolapsu lidského organismu, až 50° C. „Klimatická krize je komplexní problém, který je potřeba řešit velmi rychle. Každá desetina stupně má obrovský vliv na počasí, zemědělství, zvyšování hladiny oceánů a podobně,“ říká designérka zaměřená na komunikaci Anna Bromová.

Anna Bromová, Marika Volfová nebo Jožka Patočka, to jsou někteří z výzkumného a řešitelského týmu Klimavize, publikace, která si klade za cíl rozvoj strategického myšlení v klimatickém hnutí. Z rozhovorů s experty, výzkumníky, aktivisty a inspirativními lidmi vyplynulo šest oblastí, kterým se musíme věnovat při řešení klimatické krize. Jedna věc je blokovat rypadlo při snaze nechat uhlí pod zemí, jiná pak proměňovat ekonomický a politický systém nebo společenské chování. Ambice účinné klimatické akce musí být vysoké a komplexní, jinak se nepodaří odvrátit nejdestruktivnější scénáře.

Anna Bromová

„Některé kapitoly se věnují třeba tomu, kdo má moc. Jakým způsobem tito aktéři ovlivňují veřejnou debatu? Jakou roli v tom hraje participace obyvatel? Jakým způsobem se klimatické hnutí může dostávat do institucí a společenských struktur,“ pokládá si otázky společně s Klimavizí Bromová. Klimatická krize je pravděpodobně nejnaléhavější problém současnosti a každý krok směrem k zastavení probíhajících změn se počítá. I proto má smysl číst Klimavizi a zařadit nabyté poznatky do sféry vlivu každého z nás.

Jak budovat strategické myšlení v klimatickém hnutí? Proč je potřeba postupovat v boji s klimatickou změnou systémově? Existuje nejlepší strategie, nebo je lepší pluralita přístupů? Poslechněte si celé Podhoubí.

Spustit audio