Psychoterapeut Pavel Rataj: Sledování pornografie jako příznak krize ve vztahu

3. květen 2019

Pornografie může pro nás být inspirativní, ale zároveň příliš časté sledování za účelem fyziologického prožitku může být symptomem toho, že nám v životě nebo ve vztahu něco chybí. Specifický vliv pak může mít sledování pornografie na děti.

Zatímco před třiceti lety se děti s pornografií setkávaly nejčastěji v podobě časopisů, které nacházely pod postelemi svých otců a pak nosily ukázat spolužákům ve škole, v dnešní době je cestou k poznání tohoto fenoménu zpravidla internet. Někteří odborníci hovoří o tom, že příliš časný kontakt s pornografií může významně ovlivnit vývoj sexuality jedince v průběhu dospívání. Psycholog a psychoterapeut Pavel Rataj, který byl hostem Diagnózy F, to spojuje spíše než se samotnou pornografií s tím, v jakém prostředí dítě vyrůstá. „Záleží na tom, jestli žije v rodině, kde se o sexualitě otevřeně mluví, kde je sexualita v určité podobě přítomná, nebo naopak vyrůstá tam, kde jsou všechny komunikační kanály k tomuto tématu zavřené,“ říká Rataj.

Pavel Rataj

V médiích se také občas objevují zmínky o tom, že za zvýšením počtu žádostí o změnu pohlaví stojí právě snadná dostupnost pornografie. V prvním okamžiku by se mohlo zdát, že jde o vztah příčiny a následku, Pavel Rataj v tom spíše vidí prostor pro otevřenou komunikaci. „Je to podobné jako před lety, když lidé začali vycházet ven s tím, že jsou homosexuálové. Tím, že se to všechno uvolňuje, tak řada lidí o homosexualitě ví a je snazší o ní pak i hovořit. Podobné je to i v tomto tématu – mladí lidé, kteří se necítí dobře ve svém těle, s tím přichází mnohem dřív.“

Tématu pornografie a jejímu vlivu na vývoj dětské sexuality se budeme v Diagnóze F věnovat i příští týden s lékařem, který se zabývá psychosomatikou a rodinnou terapií, MUDr. Vladislavem Chválou.

Jakou roli může hrát sledování pornografie v partnerském vztahu? Může kontakt s pornografií v nízkém věku změnit sexuální vývoj dítěte? A proč tolik odmítáme myšlenku, že naši rodiče mají sex? Poslechněte si Diagnózu F s psychologem Pavlem Ratajem.

Spustit audio

Související