S Tomášem Tožičkou o Jednotě bratrské: Misie proti otroctví a rasismu

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy kříž

Z utlačované skupinky křesťanských radikálů, kteří vzešli z kvasu české reformace, se stala celosvětová církev, která má své věřící od Grónska po jižní Afriku. O historii Jednoty bratrské, ale hlavně o jejím misijním úsilí a způsobu, jakým ovlivnila Nelsona Mandelu a současné strategie rozvojové spolupráce, jsme mluvili s Tomášem Tožičkou. Ten vystudoval evangelickou teologii a rozvojové spolupráci se dlouhodobě prakticky i teoreticky věnuje.

Obnovená Jednota bratrská vznikla z emigrantů z moravského Fulneku, kteří unikli před habsburskou rekatolizací a usadili se v Saskému Herrnhutu pod ochranou hraběte Zinzendorfa. Odtud brzy začali bratří cestovat se svým misijním posláním do celého světa. Prvním misionářem byl Georg Schmidt, který se v 18. století vydal do Jižní Afriky. „Nejenže se tam snaží šířit evangelium, ale dělá i to, čemu dnes říkáme rozvojovou hantýrkou transfer technologií nebo technologická asistence,“ popisuje různé aspekty bratrské misie Tomáš Tožička. „Základním specifikem jeho přístupu, ale i jeho následovníků, bylo ovšem to, že k místním lidem přistupovali jako k sobě rovným,“ pokračuje Tožička.

03015584.jpeg

To se projevilo v boji proti rasismu a otroctví, ve kterém se Jednota angažovala, když například pomáhala sbírat peníze na výkup otroků nebo po zrušení otroctví poskytovala bývalým otrokům azyl. Své místo sehrála i během apartheidu v Jihoafrické republice ve 20. století, kdy stála na straně bojovníků proti apartheidu a skrze své sítě o situaci na místě informovala svět. To také přimělo Nelsona Mandelu, aby později přejmenoval prezidentský palác podle osady založené bratrskou misií na Genadendal, tedy Údolí milosti.

Chcete vědět, jak vypadá bratrská misie dnes a jaká je role církví v současné rozvojové pomoci? Nebo slyšet úryvky z bratrských deníků z jejich grónské misie? Poslouchejte celý pořad.