Svědkové Jehovovi, virtuální pouť do Mekky a Jiří Ovčáček. O náboženské pestrosti na internetu s Janem Motalem

1. září 2019
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Náboženské projevy v 3D hře Second Life

Na internetu je prý všechno. Otázku, zda je online i Bůh, jsme se ale rozhodli ponechat teologům. Odpověď na ni může být nejistá. O přítomnosti náboženství ve virtuálním světě ovšem nemůže být pochyb. O tom, na jaké religiózní obsahy lze na síti narazit, jsme se v Hergot!u bavili s Janem Motalem z Katedry mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Že nejde jen o elektronické farní nástěnky, se ukázalo hned na začátku rozhovoru.

„Já bych to rozdělil tak, jak to už spoustu let rozděluje religionistika nebo sociologie náboženství. To znamená – na online náboženství a náboženství online. Takové náboženství, které je přítomno na internetu, ať už myslíme webové stránky, facebook, nebo třeba i jiné kanály, jako například chat a podobně, a je tam jako doma – to je online náboženství. Je to náboženství, které v naší offline realitě buď neexistuje, nebo má nějakou jinou formu,“ vysvětluje základní rozlišení Jan Motal a přidává opačný příklad náboženství online. „Zjednodušeně řečeno jde třeba o případ, kdy si římskokatolická církev zařídí stránky, instagram nebo něco podobného.“

Jan Motal

Nedá se ale tvrdit, že by byla online náboženství od náboženství fungujícího v běžné realitě zcela odtržená. Dochází tu spíše k určitému zrcadlení. Zajímavé hraniční příklady náboženství na internetu lze nalézt v třírozměrném virtuálním světě Second Life. „Vznikají zde chrámy a místa, kde lze vykonávat bohoslužby. Zakládají je tam často společenství, která existují v offline realitě. Je zde také možné vykonat islámskou pouť. Na chatech je rovněž možné se zúčastnit novopohanských rituálů,“ uvádí zajímavé náboženské fenomény na internetu Jan Motal.

Lze vysledovat nějaký vliv užívání internetu na náboženskost? Podle jedné psychologické studie má vést údajně k méně vyhraněným postojům v otázkách víry. Lze se ale setkat i se studiemi, které docházejí k opačným závěrům. „My nemůžeme úplně odříznout offline a online svět. Představte si člověka, který se hodně zapojuje do diskusí na internetu, má různé sociální sítě a rád se baví o náboženství. Kdo to asi bude? Velmi často to bude v našem prostředí člověk, kterému říkáme městský liberál. Proto potom nám z těch výzkumů může vyjít, že lidé, kteří často diskutují o náboženství na internetu, jsou tolerantnější. Je to proto, že to je to východisko, se kterým už do toho šli,“ nabízí možné vysvětlení Jan Motal.

Jaká jsou specifika náboženských projevů v závislosti na různých platformách? Co konkrétně v souvislosti s náboženstvím stojí na internetu podle Jana Motala za povšimnutí? Proč jsou v titulku zmíněni svědkové Jehovovi? A jak se tam dostal Jiří Ovčáček? Poslechněte si celý Hergot!

Spustit audio

Související