Universum: Dobrý učitel zvýší váš budoucí příjem o statisíce, až miliony

20. prosinec 2016
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03766103.jpeg

To, že je vzdělání klíčovým faktorem pro dobře fungující společnost, tušíme často tak nějak intuitivně. Dá se však jeho hodnota ekonomicky vyčíslit? O tom hovoříme v Universu s ekonomem Janem Libichem.

Vzdělaní lidé jsou na tom podle statistik lépe, například se dožívají vyššího věku, jsou zdravější. Výzkumy dále ukazují, že vzdělanější země mají nižší míru kriminality a korupce. „Nedávno jsem narazil na statistiky, které dokazují, že vzdělanější lidé mají dokonce vyšší šanci, že vstoupí do manželství, a nižší, že se rozvedou,“ uvádí Jan Libich. A vysvětluje, že i po materiální stránce je lidský kapitál získaný skrze kvalitní vzdělání klíčový. 70–80 % veškerých rozdílů mezi zeměmi v ekonomickém růstu za poslední půlstoletí je možno vysvětlit výsledky patnáctiletých žáků ve srovnávacích testech z matematiky a přírodovědy, jako jsou například nejznámější testy PISA. Vliv kvality vzdělávacího systému na prosperitu společnosti je dnes daleko významnější než další faktory, jako jsou přírodní bohatství, podnebí nebo přístup k oceánu.

03766182.jpeg

Výzkumy ukazují, že největší význam má kvalitní vzdělání v útlém věku, a to už od předškoláků. Rozdíl mezi celoživotním budoucím příjmem žáka, který měl na základní škole nekvalitního učitele, a žákem, kterým měl štěstí na dobrého učitele, je zhruba tři sta až sedm set tisíc korun za jeden jediný rok výuky. Takže žák, který má po celých prvních pět let školní docházky toho kvalitního učitele, vydělá celoživotně navíc 1,5 až tři miliony korun, tvrdí Jan Libich. „Tato čísla jsem získal modifikací amerických dat pro prostředí České republiky. U nás zatím tato data dostupná nejsou. Použil jsem metodologii profesora Hanusheka ze Stanfordské univerzity,“ vysvětluje. „Když bychom to srovnali, tak dobrý učitel na základní nebo střední škole může mít na budoucí kariéru a příjem žáka podobně významný vliv jako vysoká škola,“ doplňuje.

Podle těchto výpočtů přidá každý měsíc výuky kvalitního učitele k celoživotní mzdě svým žákům půl milionu až milion korun navíc. „My se tady bavíme o tom, zda by kvalitní učitel s platem například 25 000 Kč měl dostat několik tisíc přidáno, když je přitom za měsíc schopen vygenerovat navíc až milionovou hodnotu,“ ilustruje platové podhodnocení kvalitních českých pedagogů.

Jak je možné něco takového spočítat? Čím se vyznačuje kvalitní vzdělávání? Proč domácí úkoly umocňují sociální rozdíly a v čem se liší české a australské školství? Poslechněte si celý rozhovor.

autoři: Jana Římanová , nol
Spustit audio