Universum o reformě vysokého školství

3. květen 2011

S další vládou je tady i nová reforma terciárního vzdělávání. Problém oproti těm ostatním je v tom, že o téhle nikdo s nikým nediskutoval. Prostě je na stole, a ačkoliv se jedná zatím o pracovní verzi, je schválení o mnoho blíže než Bílá kniha ministrů Kopicové a Lišky. Co se v ní píše a jaký názor na reformní text zastávají oba dřívější ministři školství i samotní akademikové, si poslechněte v záznamu Universa.

Ke konci dubna se na půdě FF UK odehrála panelová diskuze o věcném záměru zákona o vysokých školách. Besedy se účastnili poslední dva ministři školství Miroslava Kopicová a Ondřej Liška, profesor Štech, prorektor UK pro strategii a analýzu a dorazit měl také jeden z autorů reformního textu, šéf odboru VŠ na MŠMT Jiří Nantl. Nestalo se tak a i přes pokus o dodatečné pořízení rozhovoru bylo Universum neúspěšné. Úlohy protistrany a představení textu se proto ujal sám moderátor.

Všichni diskutující se ve čtvrteční debatě nezaobírali ani tak konkrétními pasážemi reformního textu, jako spíše problémem jeho vytržení z kontextu. Věcný záměr zákona o VŠ podle nich postrádá základní východiska, cíle i směr. Pro někoho mohou být proto příspěvky diskutujících prázdnými frázemi, pro jiné ovšem velmi platnými poznámkami k poněkud roztříštěnému textu. První zazněl názor bývalé ministryně školství Miroslavy Kopicové.

Podobného mínění je také druhý bývalý vládní představitel Ondřej Liška. Ten se nepozastavuje pouze nad chybějící víceletou perspektivou záměru, ale také trochu filozofičtěji nad vyprázdněním pojmu „veřejný záměr.“ Hned v úvodu Ondřej Liška reaguje na slova Miroslavy Kopicové o nepolitickém ministrovi školství.

Velmi košatým a rétoricky precizním způsobem se k nedostatkům věcného záměru zákona o VŠ vyjadřoval také prorektor UK profesor Stanislav Štech. Ten stejně jako oba předchozí postrádá v textu větší hloubku a rozměr. Na závěr svého příspěvku shrnuje základní body, které by podle něj reforma měla obsahovat.

autor: Pavel Cyprich
Spustit audio