V Česku chybí drogy, závislí berou, co seženou

9. duben 2020

Uzavřené hranice v souvislosti s opatřeními proti šíření nového koronaviru mění českou drogovou scénu. Drog ubylo, jsou méně kvalitní a dražší. Lidí, kteří je potřebují, je ale stále hodně. Drogově závislí tak opouštějí své původní preference budivých či tlumivých látek a užívají cokoliv, co se jim povede sehnat.

Optimisty, kteří by se mohli zaradovat, že uživatelé drog logicky situaci využijí jako příležitost k abstinenci, však další vývoj zřejmě zklame. Někteří z nich se skutečně mohou rozhodnout ke změně životního stylu. Pandemické plány jim ale výrazně zúžily hrdlo, kterým se mohou dostat do ústavní léčby. A tu řada z těch, kteří drogy užívají dlouhé roky, reálně potřebují.

Čtěte také

V úvahu přichází ambulantní léčba, která má ovšem v dnešní době také řadu omezení, nebo zvýšení dostupnosti substituční léčby spolu s psychiatrickou léčbou. „Aktuální situace trochu nahrává reformě psychiatrické péče, kdy většina péče se má odehrávat v přirozeném prostředí klienta. Teď je asi dobrá doba to vyzkoušet,“ popisuje aktuální situaci kolem substitučních programů Martina Richterová Těmínová, ředitelka neziskové organizace Sananim, jednoho z největších poskytovatelů sociálních a adiktologických služeb pro uživatele drog a jejich blízké u nás. „Nabídli jsme, že bychom chodili na místa, kde se uživatelé drog bez domova aktuálně vyskytují, a dělali tam svou běžnou adiktologickou práci, jejíž součástí by mohla být i substituce s denním výdejem,“ říká Richterová Těmínová.

03436763.jpeg

Aktuální dění podle ní zvýraznilo ty charakteristiky uživatelů drog, o kterých se tak často nemluví. Oproti situaci třeba před deseti lety je průměrný věk uživatelů drog vyšší, ve čtyřiceti letech má řada z nich nemoci spojené běžně se seniorským věkem a jejich velkým problémem je samota. „Přijde mi velmi důležité, abychom ty klienty teď neopustili. Když Kontaktní centrum poskytovalo jen základní služby, jako je výměnný program injekčního materiálu, výdej jídla a roušek, a nebyl tam prostor s těmi klienty více mluvit, tak se ukázalo, že to klientům velmi chybí,“ říká ředitelka Sananimu. Kontaktní centrum tedy po zajištění adekvátních ochranných pomůcek pro pracovníky služby v určité míře opět obnovilo.

Zda jsou uživatelé drog více ohroženi nákazou koronavirem, je otázka. „Snažíme se je edukovat, že je dobré dodržovat hygienu, ale když někdo spí na ulici, tak je to s hygienou samozřejmě složitější,“ říká Martina Richterová Těmínová. Na druhou stranu mohou mít někteří z nich právě díky svému životnímu stylu natolik silnou imunitu, že případnou nákazu zvládnou lépe.

Co berou uživatelé drog, když neseženou svou preferovanou látku? Může aktuální situace změnit způsob poskytování drogových služeb? A jak se dělají terapeutické skupiny v online prostoru? Poslechněte si rozhovor s Martinou Richterovou Těmínovou v Diagnóze F.

Spustit audio