Východiska: Bizarný vesmír Samča brata dážďoviek

14. únor 2014

Samčo brat dážďoviek je meno v Brne žijúceho hudobníka a študenta Teórie interaktívnych médii Masarykovej univerzity. Množstvo a záber Samčových hudobných projektov by sa dal prirovnať ku tvorbe amerického mesiáša lo-fi hudby R. Stevie Moora. Zo Samčom som sa stretol v depách brnenských železníc.

Samčo sa hudbe venuje od malička aj zo svojim bratom, s ktorým doteraz na viacerích projektoch spolupracuje. Ako súčasť improvizačného telesa vystupoval na bratislavskom festivale Next s Georgom Cremaschim, ale venuje sa aj pesničkárstvu, lo-fi, noise a experimentálnej elektronike, alebo 8bitovej hudbe.
Podobne ako iný enfant terrible slovenskej hudby Batcha de Mental, má aj Samčo záľubu v recesií a hudobnej ironizácií bizarných podôb slovenskej cirkvi, nacionalizmu a kultúry.


Na Samčovej tvorbe sa podpísal lo-fi zvuk a jeho stratégie. Samčová rekontextualizácia detstva, náboženstva, pesničkárstva alebo elektroniky, odkrýva Samčové vnútorné dieťa, ktoré fantaskne asociuje o zvieratkách, národnosti a politike, alebo folklóre. Jeho hudba je plná field recordings, vydrancovanej popkultúry, východoslovenského slangu a samplov obyčajných predmetov.

Samčovým najnovším projektom je improvizovaná hudobná audio-novela, ktorá čiastočne vychádza zo Samčových skutočných zážitkov.


EN

03004983.jpeg

Samčo brat dážďoviek is the name of a Brno-based musician and student od Interactive media theory at the Masaryk university. The amount and content of his many musical projects could be compared to the output of the messiah of lo-fi music, R. Stevie Moore. I met Samčo in the Brno's railways depots.

Samčo started doing music in his early childhood, together with his brother, with whom he still collaborates on several projects. As a part of a improvisation body he performed on Bratislava's Next festival together with George Cremaschi. He also ventures into the areas of songwriting, lo-fi, noise and experimental electronica as well as 8-bit music. Similar to another enfant terrible of slovak music Batcha de Mental, Samčo too enjoys the sonic deconstruction of bizzare aspects of Slovakia's religious, nationalist and cultural life.

Samčo's work is heavily influenced by lo-fi and its strategies. His recontextualization of childhood, religion, songwriting or electronica, uncover Samčo's inner child, which fantasizes about animals, nationality and politics, or folk tradition. His music is composed of field recordings, bits of plundered popculture, eastern slovak slang and samples of everyday objects.

His latest project is an improvised audio-novela, which is partially based on Samčo's real experiences.

autor: Peter Gonda
Spustit audio

Více z pořadu

Mohlo by vás zajímat

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.