Východiska: Black metal ako základ

25. listopad 2014

S Mihkelom Kleisom sme sa stretli v historickom centre estónskeho hlavného mesta Tallinn. Jeho vizáž nezaprela záľubu v temných hudobných odnožiach, kontrastujúc s takmer rozprávkovo malebným turistickým srdcom mesta. S hudbou začínal koncom deväťdesiatych rokov v kapele Luarvik Luarvik spolu s ďalším známym estónskym hudobníkom Andresom Lõo.

Postupne sa však od žánrov ako jazz alebo prog rock presunul k tým subteránnym – noise, drone, black metal. “Black metal ma fascinoval už od strednej školy. Vlastne ma bavili všetky tie extrémnejšie hudobné polohy. Okolo roku 2007 alebo 2008 som začal počúvať nový zvláštny black metal, ktorý znel úplne inak ako ten tradičný,” hovorí. “Je to taká fantastická hudba. Ponoríte sa do sveta temnej fantázie a nevnímate, čo sa deje okolo vás. Myslím, že to je aj dôvod, prečo je black metal fenoménom jedného člena. Nie je to spoločenská záležitosť a to je mi blízke. Nikdy ma napríklad nezaujímala politika alebo sociálne problémy.”

Jeho nahrávky vznikajú doma a hudba je momentálne preňho solitérnou záležitosťou. Kľúčom k jeho tvorbe je vyjadrenie určitej atmosféry (v duchu estetiky black metalu), ktorá pramení zvnútra, je introspektívna, ale zároveň komunikatívna. Má viacero projektov – Edasi ovplyvnený droneom a noisom, Ratkiller, ktorý je jeho rytmickejšou, odľahčenejšou polohou. Okrem toho tiež vydal kazetu pod pseudonymom Istishhad venovanú olympijským hrám v Soči, z ktorej cítiť ovplyvnenie tvorbou Muslimgauze. “Venujem sa aj umeniu, maľbe. Čo sa týka hudby, mám romantickú predstavu o nej ako o spôsobe individuálneho vyjadrenia, sprostredkovania niečoho, čo inak nie je možné vyjadriť.”

Aktuálne EP projektu Ratkiller s názvom “On Emotional Surface” vyšlo prednedávnom na značke Rotifer!.

Black metal as a base

We met Mihkel Kleis on one September afternoon in the historical centre of the Estonian capital Tallinn. His look alluded to a fondness for darker music genres, contrasting with the almost fairy-tale like picturesque but touristy heart of the city. He began making music at the end of the nineties in the band Luarvik Luarvik alongside another Estonian musician Andres Lõo. Gradually he moved from genres such as jazz and prog rock to the more subterranean – noise, drone, black metal. “Since high school I had a fascination with black metal, all kinds of extreme music have always fascinated me, in fact. It was around 2007 or 2008 when I started to listen to a lot of new, strange black metal that didn't sound like the traditional black metal at all,” he says. “It's a sort of fantasy music, you dive into some sort of dark fantasy world, and ignore what is going on around you. I think that is one of the reasons why black metal is a one band phenomenon. It's not a social thing, that is sort of natural for me as well. I've never been into politics or social complaining.”

His recordings are created at home and the process of creation at the moment is a solitary endeavour. The key to his oeuvre is an expression of a certain atmosphere, similarly to black metal, which emanates from inside, is introspective but at the same time communicative. He is active under several monikers – Edasi influenced by drone and noise, Ratkiller, his more rhythm-oriented and “lighter” musical guise. Aside from this, he also released a tape under the name Istishhad dedicated to the Olympic Games in Sochi, with Muslimgauze's oriental electronics an audible influence. “I am also involved in art, painting. I have this romantic vision about music. It's like a form of individual expression - trying to express something that is otherwise impossible.”

His latest EP “On Emotional Surface” under his moniker Ratkiller is out now on Rotifer!.

Odkazy:
http://ratkiller.bandcamp.com
http://edasi.bandcamp.com

Tento príspevok vznikol s podporou Nadácie Intenda.

autor: Lucia Udvardyová
Spustit audio

Více z pořadu

Mohlo by vás zajímat

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.