Východiska: Čierny svet Lőrinc Borsos

6. květen 2016

Lőrinc Borsos nadväzuje na bohatú tradíciu umeleckých kolaborácií, spomeňme mená ako Fischli/Weiss alebo Gilbert & George. Výsledkom je hybrid, amalgám a dualita, vzniká nová entita: v tomto prípade označovaná ženským rodom.

Lőrinc Borsos sú maďarskí umelci Lilla Lőrinc a János Borsos pôsobiaci medzi Székesfehérvárom a Budapešťou. Ich diela sú subverzívne, reflektujú spoločenskú situáciu v Maďarsku, majú názvy ako: “Diákhitel tartozásom forintban”(Môj dlh študentskej pôžicky vo forintoch), “Magyarország” (Maďarsko) alebo “Censored Imre Bak” (Cenzurovaný Imre Bak). Fascinuje ich čierna farba a jej temné odlesky. János Borsos sa tiež venuje hudbe, produkuje pod názvom Mike Nylons. Navštívila som ich v ich budapeštianskom štúdiu.

“Projekt Borsos Lőrinc vznikol v roku 2008. Venuje sa otázkam národnej reprezentácie a umeleckej interpretácii každodennosti. Naša tvorba sa vyznačuje spoločenskou reflexiou – sú to konkrétne a okamžité reakcie alebo dlhdobé projekty,” hovorí János Borsos.

The black world of Lőrinc Borsos

Lőrinc Borsos draws upon the rich tradition of artistic collaborations, such as Fischli/Weiss or Gilbert & George. The result is a hybrid, an amalgam and a duality, with an emergence of a new entity, in this case of female gender. Lőrinc Borsos are Hungarian artists Lilla Lőrinc and János Borsos, living and working between Székesfehérvár and Budapest. Their work is subversive, reflecting the current situation in Hungary – and beyond - with titles such as: “Diákhitel tartozásom forintban”

03623198.jpeg

(My Student Loan Debt in HUF), “Magyarország” (Hungary) alebo “Censored Imre Bak”. They are fascinated by the black colour and its dark afterglow. János Borsos also produces music under the moniker Mike Nylons. I visited them in their Budapest studio. “The project Borsos Lőrinc came about in 2008. It deals with the issues of national representation and artistic reflection of the every day. Our work is marked by a reflection of society – these are either concrete and immediate reactions or longterm projects,” says János Borsos.

www.borsoslorinc.com

autor: Lucia Udvardyová
Spustit audio