Východiska: Dustcore je ambient na zaprášených kazetách

14. leden 2015
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03292832.jpeg

Aj východná Európa sa často stáva klišé: buď ako postkomunistické teritórium kontrolované skorumpovanými vládami a dílermi drog, alebo ako pomerne zaostalý, ale o to autentickejší región nepoškrvnený vyprázdnenosťou západnej civilizácie. Pre mnohých je ťažké vysvetliť fascináciu východnejšími krajinami a často pritom skĺznu do romantizácie.

Lee Chapman je britský hudobník, ktorý sa do lotyšskej Rigy presťahoval za svojou partnerkou. Pracuje hlavne pomocou kaziet a analogovéeho gearu. Prvý krát sa s touto technikou stretol počas škandinávskeho turné, kedy sa do jeho koncertu spontánne zapojil kamarát s field recordings nahrávanými na kazety.

Svoje ambientne kompozície tvorí Lee Chapman naživo. Svoj proces tvorby opisuje ako obtiažny, pretože každá kompozícia je nahraná na prvý pokus a opraviť ju neskôr je nemožné. Svoje pomalé a v niečom až romantizujúce nahrávky Chapman srandovne nazýva “dustcore”, pretože “kazety chytajú prach”. Lee Chapman chystá svoj debutový album na máj tohto roku.

03292831.jpeg

EN
Also Eastern Europe can become a cliché: either seen as a post-communist territory controlled by corrupt governments and drug dealers, or as relatively underdeveloped but the more so authentic region untouched by the emptiness of the western civilization. For many it is hard to describe their fascination with eastern countries without reverting to such sort of romantic generalizations.

Lee Chapman is a British musician, who moved to Riga to be with his partner. He works mainly with cassette tapes and analogue gear. His first encounter with cassettes as an instrument was during a Scandinavian tour, where a friend of his spontaneously joined Chapman's show by playing field recordings from a tape.

Lee Chapman produces his ambient compositions live. He describes the creative process as rather hard. Each of the tracks is recorded once and he never goes back to process it. Chapman jokingly calls his slow and nostalgic music “dustcore”, because tapes collect a lot of dust. Currently he prepares his debut record, due in May of this year.

autor: Peter Gonda
Spustit audio