Východiska: Norwellova hudobná morfológia

03523475.jpeg
03523475.jpeg
Balázs Semsei, známy pod prezývkou Norwell, je ďalším producentom zo silnej mladej generácie hudobníkov sústredenej okolo budapeštianskeho labelu Farbwechsel.

Zatiaľ čo väčšina jeho kolegov sa orientuje na tanečnejšie odnože analógovej elektroniky, Norwell – podobne ako spriazenený hudobník z Farbwechselu Bálint Zalkai alias Alpár – čerpá skôr z introspektívnych, kozmických, zasnených vôd. Debutoval v roku 2013 s EP s príznačným názvom Harmonia. Jeho aktuálny release nedávno vyšiel na britskom labeli Reckno.

“Album sa volá Morfózis a vyjadruje premenu, ktorou moja hudba prešla za posledný rok dva. Ide o pomalšiu, experimentálnejšiu, menej tanečnú polohu ako som robil doteraz,” hovorí. “Vo svojej hudbe sa pokúšam vyjadriť určité momentálne stavy a pocity. Neskrýva sa za tým zložitá koncepcia, nechcem ňou vyjadriť niečo konkrétne. Neskladám pesničky, ani názvy trackov de facto nič špeciálne neoznačujú. Začnem improvizovať a nahrávam.”

Čtěte také

Norwell's music morphology

Balázs Semsei, working under the moniker Norwell, is another producer coming from the buoyant up-and-coming generation of musicians gathered under the Budapest label Farbwechsel. While most of his colleagues focus on dance-oriented analogue electronics, Norwell – similarly to his Farbwechsel labelmate Bálint Zalkai aka Alpár – rather draws from introspective, cosmic, dreamy sonic areas. His debut release appeared in 2013, appropriately titled Harmonia. His latest output to date is an album for the UK label Reckno.

“The album is called Morfózis and it is an expression of a transformation that my music went through over the last year or two. It is slower, more experimental and less dance-oriented than my previous releases, “ he says. “In my music, I'm trying to express certain momentary states and moods. There's no complex concept behind it, I'm not trying to say something concrete. I'm not composing songs, the track titles do not mean anything either. I'm just improvising and recording.