Východiska: Nový kazetový label Mappa a estetika posluchu

21. duben 2016
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03612820.jpeg

Aj v našom stredoeurópskom prostredí v poslednom čase vznikajú nové a nové malé, sebestačné kazetové vydavateľstvá fungujúce na báze DIY. Aktuálnym prírastkom tejto scény je aj slovenský label mappa. Stojí za ním hudobný teoretik Jakub Juhás, študent psychológie Zoltán Czakó, ktorí pochádzajú z južného Slovenska, a košický výtvarník Miroslav Žolobanič.

Fascinuje ich hudobná recepcia, priestor a ticho ako antitéza hlukového znečistenia dnešného sveta. “O založení vydavateľstva mappa sme začali premýšľať na jeseň minulého roka. Vyvinulo sa to prirodzene smerom od písania o hudbe, ktorú som mal rád, k nejakému koncepčnejšiemu zhromažďovaniu mien a zvukov na jednom mieste, veriac, že sa nám podarí odhaliť zaujímavé presahy a strety,” hovorí Jakub Juhás, ktorý momentálne žije v Prahe. Vydali zatiaľ dve nahrávky, kryptickú “34° 111' 3" N 111° 95' 4" W” amerického umelca Jepha Jermana a “Carriers, PA” zvukového umelca pôsobiaceho medzi Londýnom a Berlínom Adama Asnana.

Ich prvý release okrem samotného nosiča tiež obsahoval rôzne objekty, ktoré poskytol jeho autor žijúci pri arizonskej púšti. V pláne však majú aj stredoeurópskych autorov, ich nasledujúci release pochádza od rakúskeho dua Vinzenz Schwab a Daniel Lercher.

NEW TAPE LABEL MAPPA AND THE AESTHETICS OF LISTENING

Even in our relatively small Central European underground music milieu, there has been a surge in the number of tape labels which operate on DIY practices and remain self-sufficient. One of the latest additions to this thriving scene is the Slovak label mappa, founded by music theorist Jakub Juhás, psychology student Zoltán Czakó – both of whom are from Southern Slovakia – and the Košice-based artist Miroslav Žolobanič. They were fascinated by the reception of music, environment and silence as the antithesis to the omnipresent aural pollution of today's world.

<iframe style="border: 0; width: 100%; height: 120px;" src="https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=3091708038/size=large/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/tracklist=false/artwork=small/transparent=true/" seamless><a href="http://mappa.bandcamp.com/album/carriers-pa">Carriers, PA by Adam Asnan</a></iframe>

“I started to think about setting up the label during last autumn. It came about naturally after I'd been writing about music which I liked and shifted to a more conceptual gathering of names and sounds in one place in a belief that we will manage to discover interesting thresholds and interferences,” says Jakub Juhás who currently lives in Prague. So far, they have released two tapes – the cryptically entitled “34° 111' 3" N 111° 95' 4" W” by the American artist Jeph Jerman and “Carriers, PA” by sound artist Adam Asnan.

Their first release – aside from the recording on cassette – also included various objects provided by the author of the music who is based in the vicinity of a desert in Arizona. Central European artists are also in their release plan: their next release comes courtesy of the Austrian duo Vinzenz Schwab and Daniel Lercher.

mappa.bandcamp.com

autor: Lucia Udvardyová
Spustit audio