Východiska: Poľský label Pionierska Records

5. srpen 2016

Adam Frankiewicz je hudobník, venuje sa divadlu a má kazetový label Pionierska Records. Zameriava sa na nezávislú rozhlasovú a divadelnú tvorbu a sound art z Poľska.

Dlhé roky žil v Bialystoku na severovýchode Poľska, blízko bieloruských hraníc. Jeho záujem osciluje medzi experimentálnou hudbou a sound artom s určitým etnografickým nádychom až k industriálnemu technu projektu Ojun. Stretla som sa s ním v centre Varšavy, v tamojšom monumentálnom Paláci kultúry. “Začalo to v Bialystoku. Chceli sme založiť label, ktorý by sa zameriaval na sound art v kontexte rozhlasu a divadla. V Bialystoku totiž máme svoje vlastné divadlo a po čase sme chceli vydať hudbu z našich hier, pretože sme stále nemali svoj vlastný priestor” Jeho projekt Ojun je rytmický, tanečný a temný, s postupne sa rozvívajúcou štruktúrou. “Je to náš projekt s Adrianom Piaseckým, s ktorým sa poznáme už desať rokov. Naučil ma používať hudobný softvér Ableton ešte keď som pracoval s kazetami. A pred 8 rokmi sme spolu začali hrať. Náš prvý projekt sa volal Tape. Adrian modifikoval moje manipulácie s magnetickým pásom,” dodáva Adam Frankiewicz, ktorého najnovším počinom je divadelná hra o kyjevskom Majdane.

PIONIERSKA RECORDS

Adam Frankiewicz is a musician who works in theatre and runs a tape label called Pionierska Records, which focuses on independent radio and theatre works and sound art from Poland. He studied in Bialystok, a city in northeast of Poland, close to the Belarusian border. His sonic interest oscillates between experimental music and sound art – with a certain ethnographic element – to the industrial techno of his duo Ojun. I met him at cafe Kulturalna, a bar where he sometimes plays, at the monumental Palace of Culture in Warsaw. “It all began in Bialystok. We wanted to start a label which would focus on sound art from the realms of radio and theatre. We have our own theatre in Bialystok and wanted to release the music from our plays because we didn't have our own space.” His Ojun project is rhythmic and dark, with a gradually developing structure. “It's my project with Adrian Piasecki whom I've known for ten years. He taught me how to use Ableton at a time when I still worked with tapes. Ojun was born eight years ago. Our first project was called Tape. Adrian modified my manipulations with magnetic tape,” adds Adam Frankiewicz whose latest project is a theatre play about Kiev's Maidan.

03680381.jpeg
autor: Lucia Udvardyová
Spustit audio