Východiska: Ukrajinský kolektív Система

03788978_0.jpeg
03788978_0.jpeg
Система je hudobná a umelecká komunita sídliaca v prímorskom ukrajinskom meste Odesa. Ich aktivity, v ktorých dávajú priestor nielen lokálnemu talentu, zahŕňajú vydávanie hudby a dramaturgiu podcastov, organizovanie akcií a výstav, aj booking.

„Naším cieľom bolo ukázať nášmu mestu, Odese, čo sa momentálne deje na ukrajinskej elektronickej a techno scéne,“ hovorí Vanya Samokrutkin. „Zameriavame sa na hudbu a umenie a snažíme sa vybudovať infraštruktúru, ktorá v našich končinách chýba. Infraštruktúru pre elektronickú hudbu, ktorá nie je komerčná.“ Sústreďujú sa hlavne na lokálnu scénu, ich záber ale, ako to už v podobnom kontexte býva, nemá hraníc. V katalógu ich labelu nájdete producentov z Atén aj Kyjeva. Úzko spolupracujú napríklad s ruskou scénou, verní komunitnému a kolaboratívnemu étosu DIY bez ohľadu na geopolitickú situáciu. „Ľudia, ktorí sú okolo nás, nie sú fanatickí. Máme priateľov v Moskve, ako napr. projekty John's Kingdom alebo Buttechno, ktorým sme pred tromi štyrmi rokmi v Odese zorganizovali ich prvý koncert. Nič sa nezmenilo, je to stále o hudbe,“ dodáva Vanya Samokrutkin.


Ukrainian collectiv Система

Система is a music and artistic community located on the Black Sea coast, in Odessa, Ukraine. Their activities, in which they champion local talent – but not exclusively, encompass a music label, podcasts, events and exhibitions as well as booking. „Our goal was to show to our city, Odessa, what's happening in Ukraine on the electronic and techno-related scene,“ says Vanya Samokrutkin. „We are about music and art, trying to build an infrastructure which is absent in our countries. It's about this cluster of electronic music which is not commercial.“ They mostly focus on the local scene, but their scope of interest, as it's usually the case in such context, has no borders. Thus, their label catalogue includes producers from Athens or Kiev. They also closely cooperate with the Russian scene, faithful to the community and collaborative DIY ethos regardless of the geopolitical situation. „People around us are not fanatical. We are very friendly with guys from Moscow like John's Kingdom or Buttechno. Three, four years ago we organised Buttechno's first showcase in Odessa. Nothing changed, we are about music.“

Odkazy:

https://www.facebook.com/systemnapotvora
https://soundcloud.com/systemma1