Za násilí je odpovědný jen ten, kdo se ho dopouští, říká psycholog z norského centra Alternativa k násilí

6. říjen 2021

Alternativa k násilí je norské terapeutické a výzkumné centrum se zaměřením na násilí v blízkých vztazích. Vzniklo v roce 1987 v Oslu jako první profesionální centrum v Evropě tohoto druhu a aktuálně mimo jiné úzce spolupracuje s Českou republikou. „Prostřednictvím našeho edukativního snímku Zuřivec školíme studenty medicíny, učitele, terapeuty, ale i zaměstnance věznic a policie,“ říká psycholog Hans Christian Bollingmo z Alternativy k násilí.

Kromě zmíněného snímku Zuřivec existují v češtině také překlady řady výzkumů centra Alternativa k násilí o domácím násilí, které jsou výsledkem spolupráce s Úřadem vlády České republiky v projektu Domácí násilí a genderově podmíněné násilí.

„Aktuálně máme zhruba tisícovku klientů ročně, ale nevěnujeme se jen terapii. Provádíme také výzkum a školení a poskytujeme a sdílíme naše vědomosti dál,“ shrnuje základní pilíře centra Hans Christian Bollingmo.

Čtěte také

Důležitým bodem boje proti domácímu násilí je podle Bollingma prevence ve všech oblastech. „Je potřeba zdůrazňovat, že jediným, kdo je zodpovědný za násilí, je ten, kdo se ho dopouští. Násilí je velký fenomén a zároveň je to pořád tabu, protože je v tom hodně studu. Jak ze strany toho, kdo se násilí dopouští, tak toho, kdo je mu vystaven.“

Jaká je geneze snímku Zuřivec a co vidí Hans Christian Bollingmo jako největší dosavadní úspěch centra Alternativa k násilí? Poslechněte si celý rozhovor.

Spustit audio