Za vodou s historikem Matějem Spurným

19. listopad 2012

Matěj Spurný vystudoval historii na FF UK a moderní německé dějiny na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Je spoluzakladatelem občanského sdružení Antikomplex a členem Společnosti Bernarda Bolzana. Kromě badatelské práce se Matěj věnuje hlavně publicistice.

V létě obdržel za svou knihu Nejsou jako my Prémii Otty Wichterleho – tu uděluje Akademie věd vědcům do 35 let za vynikající odborné výkony. V současnosti Matěj působí v Ústavu soudobých dějin AV ČR a na FF UK, kde přednáší o středoevropském nacionalismu ve 20. století a o sociálních dějinách moderních diktatur.

Odkud se vzal Matějův zájem o moderní dějiny a česko-německé vztahy? Má podle něj současná česká společnost dostatečnou schopnost reflexe vlastní minulosti? Co z této minulosti plyne pro naši současnost a budoucnost? Jak se změnil vztah většinové společnosti například k romské menšině ve srovnání s obdobím komunismu? Jaké poměry panovaly za normalizace na pražské filosofické fakultě a proč se o tom některým lidem špatně mluví? Odpovědi na tyto a další otázky si poslechněte v pořadu Za vodou s Matějem Spurným!

autoři: Robert Candra , Martin Melichar
Spustit audio