Bourání s Cyrilem Říhou

11. listopad 2009

Ve 37. díle Bourání jsem mluvil s teoretikem architektury a urbanismu a zároveň vysokoškolským pedagogem - Cyrilem Říhou. Témata se točila okolo jeho cesty k architektuře a urbanismu. O pohledu na českou architekturu.

O komplexních jevech nejen v architektuře. O mezioborové spolupráci. Proč architekti nečtou a co s tím. O vyučování na vysoké škole a zkušenostech s tím spojených. O zahraničních pobytech a cestování vůbec. O plánech a ambicích do budoucna.

Cyril Říha *1975
Vystudoval FF UK v Praze. Od roku 2005 zaměstnán v Centru Teoretických Studií (CTS) jako výzkumný pracovník. Přednáší též na Vysoké škole umělecko-průmyslové a Fakultě humanitních studií UK v Praze. Píše a překládá pro odborné časopisy. Člen redakční rady časopisu Era21.

Hlavní odborný zájem: architektura a urbanismus.

autor: Adam Gebrian
Spustit audio