Hergot!: Astrologie je pomáhající profese

16. duben 2017
astrologie

Hostem astrologického Hergot!u byl Pavel Turnovský, hudebník, publicista, surrealistický výtvarník, který se astrologii začal věnovat na konci 60. let právě pod vlivem francouzského surrealismu, který s vlivy astrologie a hermetických nauk vůbec kreativně pracoval. Turnovský dnes provozuje astrologickou poradnu „pro statečné“ a jeho pojetí této svébytné oblasti poznání má daleko k běžným představám.

Astrologie podle Turnovského není vědecký obor s kvantifikovatelnými výsledky, ale především práce se symboly a jejich interpretací. Na otázku, zda je pro něj tedy astrologie spíš uměleckou disciplínou, odpovídá: „Astrologie je především hermeneutika, výklad. A pomáhající profese.“

Turnovský upozorňuje, že pohyby vesmírných těles mají na život na zemi jednoznačný vliv i na úrovni přírodních jevů. Mezi planety (v astrologickém smyslu) patří i Slunce a Měsíc, jejichž vliv na naše životy jistě nelze popřít. Astrologie ovšem s těmito pohyby a vzájemnými vztahy těles pracuje ještě jinak, na úrovni symbolů a významů, které na různém základě stovky let tvořili a tvoří lidé. Turnovský připomíná Junga a jeho archetypy, ale zdůrazňuje, že s archetypy lidé pracovali už dávno před Jungem.

Proč astrologie pro statečné? „Na astrologii se nesmíme vymlouvat,“ říká Turnovský. „Nesmíme si myslet, že hvězdy udělají něco za nás.“ Astrologii vnímá ne jako fatalistické předpovídání věcí, které se nutně stanou nebo nestanou, ale spíš jako vyhlížení příležitostí. Například pro důležitá rozhodnutí o velkých životních změnách jsou prostě určitá období vhodnější než jiná – právě i z hlediska hvězd.

Pavel Turnovský

Astrologie je podle Turnovského také základem všech náboženství. Zatímco u některých je to zřetelné na první pohled, u jiných je třeba číst mezi řádky. I islámský půlměsíc je původně astrologický symbol a křesťanství uctívá Krista jako Slunce, které se rodí v období slunovratu.

Zajímá vás víc? Pusťte si celý pořad!

Další články autora