Hergot!: Až umřu, zasaďte na mně jabloň

23. říjen 2014

Ke kořenům je název „ekofunebráckého tria“, které se skládá z Blanky Dobešové, Alžběty Šimčíkové Živé a Moniky Suchánské. K tématu ekologického přírodního pohřbívání se každá ze členek tria dostala trochu jinou cestou, takže se ve filozofii Ke kořenům promítají přístupy environmentalistiky, sociální práce a antropologie.

Zda se jejich nabídka setká s potřebou pozůstalých, je z důvodu příprav místa na ďáblickém hřbitově zatím otevřenou otázkou. "Ekofunebrácké trio" navíc vstupuje do zcela unikátních poměrů, které nemají jinde v Evropě obdoby. Nemalá část pozůstalých v ČR rezignuje na kolektivní rozloučení a mrtvého nechá pohřbít bez jakéhokoliv obřadu. Na takovou praxi lze v jiných evropských zemích sotva narazit a to včetně zemí, kde náboženství nehraje nijak výraznou úlohu. Svým dílem k tomu určitě přispělo období od 50. let minulého století do roku 1989, kdy byla role náboženství tehdejším režimem systematicky oslabována. V pohřební praxi například zavedením občanských pohřbů, které měly nahradit pohřby církevní. To ovšem nebude zdaleka jediná příčina – „sametová revoluce“ totiž nepřinesla žádné větší změny v poměru zdejší společnosti ke smrti a pohřební praxi…

Na závěr Sexistického týdne na Radiu Wave se podíl mužů a žen ve studiu Hergot!u vyšplhá na 50/50. Tematicky se v rozhovoru dotkneme i toho, jak se triu Ke kořenům pohybuje v tradičně velmi patriarchálním prostoru, kterým české pohřebnictví bezesporu je.

Sebeprezentaci pohřebního tria naleznete na stránkách: ke-korenum.cz

Spustit audio