Hergot!: Křesťané všech zemí, spojte se!

Co je to Světová rada církví? Jak to vypadá, když se sjedou křesťané a křesťanky z celého světa? A proč spolu jedni křesťané rokují u společného stolu a druzí proti tomu zatím protestují na ulici? Na 10. valném shromáždění Světové rady církví v Jižní Koreji byl také mladý evangelický teolog Pavol Bargár, který si o tom všem povídal s Jakubem Ortem, Petrem Wagnerem a Dominikem Čejkou.

Světová rada církví vznikla roku 1948 a navázala tak na předválečné ekumenické snahy i poválečné snahy o mezinárodní spolupráci, které vyvstaly po šoku z hrůz druhé světové války. Sdružuje přes dvacet procent všech světových křesťanů především z pravoslavných a protestantských církví. Římskokatolická církev má pouze status pozorovatelky. Světová rada církví se zabývá misií, ale také sociálními, politickými a kulturními problémy dnešního světa.

Valná shromáždění, která se konají přibližně jednou za osm let, jsou vždy přehlídkou pestrosti a radosti (i obtíží) ze vzájemného křesťanského dialogu. Výjimkou nebylo ani shromáždění na podzim minulého roku v Jižní Koreji, na kterém se měl možnost podílet i mladý slovenský evangelický teolog Pavol Bargár. Ten rozptýlil naše představy, že celosvětové konference jsou pouze záležitostí pupkatých potentátů v oblecích. Ostatně sám Pavol Bargár se účastnil programu pro mladé teology, který se odehrával současně s jednáním delegátů.

Na křesťana, který se setkává s bratry a sestrami z celého světa může čekat mnoho překvapení. Kromě naděje, kterou může pocítit západní křesťan, když vidí živé a dynamické křesťanství z jiných koutů světa, jsou to také jiná témata, která se možná v českých kostelích tolik neřeší. Křesťané z chudých zemí kladou důraz na sociální témata, z posledního shromáždění vzešel dokument vyzývající k „modlitbě za vodu“. Tichomořští křesťané zase se strachem a obavami sledují klimatické změny a při biblickém výkladu kladou důraz na ekologické chápání Božího stvoření. Není divu, jejich domovy jsou bezprostředně ohroženy stoupající hladinou oceánů.

V mezinárodním křesťanském společenství ovšem vznikají i konflikty. V Jižní Koreji poprvé došlo k tomu, že určité křesťanské organizace pořádaly před kongresovým sídlem demonstrace proti Světové radě církví. Radikálním evangelikálům se nelíbí údajná levicovost organizace, kladný postoj k homosexualitě a otevřenost vůči dialogu s jinými náboženstvími. Kdo chce vědět víc, ať si pustí pořad. Tentokrát zarámovaný písněmi z korejské indie scény a obohacený o biblické okénko týkající se prvního křesťanského sněmu v Jeruzalémě.