Hergot!: Milostivé léto Páně

5. srpen 2012

Milostivé léto aneb jak oslovit dlužníka i věřitele. Některé národy starověku znaly pravidlo, podle kterého se v určitých časových cyklech začínalo vše ve společnosti jakoby od nuly – vymazávaly se dlužní úpisy, propouštěli se otroci, vězni a podobně.

Ve starém Izraeli a jeho písemných památkách se také objevuje motiv cyklického „restartu“ společenských pořádků, ovšem máme k dispozici zrovna tak dostatek důkazů o tom, jak byla podobná praxe svízelná. Se starozákoníkem ThDr. Petrem Slámou přemýšleli Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner nad otázkami, které vznáší s těmito záležitostmi spojený pojem „milostivé léto Páně“ a jak by se dala starozákonní inspirace promítnout do současné společenské praxe.

autoři: Petr Wagner , Jakub Ort , Jan Škrob
Spustit audio