Hergot! otřásá nebem i zemí s prorokem Ageem

Prorok Ageus
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Prorok Ageus

Komentář k biblickými knihám nevychází v Čechách každý den. V tomto případě dokonce po padesáti letech. Na pulty českých knihkupectví se dostal komentář k proroku Ageovi od starozákonního badatele Jana Rückla, což je vítaná příležitost pozvat si ho i s knihou do studia.

Knihu Ageus můžete přečíst v podstatě hned, má jen pár stránek a skládá se ze tří prorockých výroků. Přesto je v mnoha ohledech zajímavá. Promlouvá do pohnuté doby konce babylonského zajetí a nástupu perské vlády, která otevřela nové možnosti obnovení Jeruzaléma a chrámu. A právě to bylo prorokovým hlavním programem. „Vy máte kde bydlet, ale Hospodin ne!“ tepe Ageus spoluvěrce a vyzývá je ke stavbě.

Jan Rückl

Kniha Ageus byla dlouho považována za jednu z těch mladších biblických knih, která je spíš epigonem starších a zásadnějších spisů. Jan Rückl ale vysvětluje, že tento postoj se v poslední době mezi badateli mění. Zdá se, že ve skutečnosti jsou ony velké teologické tradice, na které měl Ageus navazovat, mladší než on. Podle Rückla to potvrzuje i analýza knihy Ageus a vysvětluje to na několika příkladech: „Když prorok řeší otázku čistého a nečistého, předpokládá, že je to záležitost know-how, které mají kněží, a nelze to vyhledat v nějakém textu, který by měli všichni k dispozici,“ vysvětluje Rückl. Z toho lze usoudit, že texty, které se zabývají rituální čistotou, jako je např. 3. kniha Mojžíšova, v té době ještě nebyly k dispozici.

Jak se Ageus vyrovnával s ideologií Perské říše? Odkud se vzala představa otřásajícího se nebe a země? A byli perští králové v Ageově době vyznavači zoroastrismu? Poslouchejte celý pořad.