Hergot!: Posvěcení člověka a jiné zajímavosti

4. srpen 2013

Kdyby se vybíral co možná nejneutrálnější kandidát na název křesťanského společenství, Obec křesťanů by asi byla dobrá volba. Máte-li ale na mysli konkrétní církev, vycházející mimo jiné z antroposofických teorií Rudolfa Steinera, pak jde, jak vtipně podotýká Jan Škrob, o „křesťany, kteří pro ostatní křesťany nejsou dost křesťany“.

Tomáš Boněk, který je zároveň knězem Obce křesťanů a už 8 let jednatelem Anthroposofické společnosti, se utkal se sadou otázek, které se týkaly ezoterických směrů vzniklých v 19. století – tedy teosofie a antroposofie, a povyprávěl i o specifické náboženské praxi církve, která u nás platí mezi nejméně nápadné. Pro Dominika Čejku, Petra Wagnera i Jana Škroba to byla hodinka plná překvapivých zjištění, tak trochu i ve smyslu výroku ze stránek Obce křesťanů: „Posuzujeme-li křesťanskost podle konkrétního měřítka prožitku, teologických představ nebo morálního kodexu, dojdeme zpravidla k přesvědčení, že křesťanem není skoro nikdo kromě nás samotných.“

O něco více psychedelický playlist doprovází díl Hergot!u o jedné z nejzvláštnějších církví, jaké v českém prostředí působí.

Spustit audio