Hergot! s Petrem Morée: Jak zahojit minulost?

26. listopad 2014

25. výročí 17. listopadu bylo spojeno s velkolepými oslavami, vzpomínáním na revoluční události i s vyhrocenými výměnami názorů. Redaktoři Hergot!u se ovšem rozhodli prozkoumat, jak církve a společnost nakládaly po roce 1989 s minulostí předrevoluční. Do studia pozvali evangelického církevního historika Petra Morée, který se zabývá jak církevními dějinami 20. století, tak způsoby, jak se může a má společnost vyrovnávat s neveselými stránkami vlastní minulosti.

Petr Morée, původem z Nizozemí, žije v Čechách už téměř třicet let, a když mluví o nedávné historii české společnosti i církví, dokáže kombinovat svěží odstup „outsidera“ se zasvěceností „insidera“. Pro Hergot! již jednou promlouval o vztazích česky a německy mluvících křesťanů na českém území za první republiky a vztahu českých církví k poválečnému vyhnání Němců.

Morée rozlišuje dva základní způsoby, jak zpracovat vlastní historii poznamenanou diktátorským režimem. Ten středoevropský lze označit jako očišťování od viníků, k tomu přistoupila i Česká (Československá) republika se svým lustračním zákonem. Jako příklad jiné – náročné, ale konstruktivní cesty uvádí Morée příklad Jihoafrické republiky, kde byla ustavena Komise pravdy a usmíření. Ta měla za úkol zkoumat historickou pravdu, ale také pomoci překonat kruh odplaty a dát viníkům možnost podílet se na vytváření nové společnosti.

Přemítání o práci s minulostí se neobešlo ani bez pár základních faktů o působení českých církví během předlistopadového režimu. Situace byla evidentně pestřejší a méně jednoznačná, než jsou si některé církve ochotny (alespoň veřejně) přiznat. I když i zde existují posuny kupředu a pozitivní příklady. Ušetřeni kritického pohledu nezůstali ani takoví křesťané, kterým se dařilo v autoritativně řízené společnosti projevovat osobní statečnost a odvahu k oběti. Po roce 1989 se jim nepodařilo zachovat svůj kritický postoj k politickému vývoji. Ti kritičtější, jako byl Václav Malý na katolické a Miloš Rejchrt na evangelické straně, pak nedokázali zcela skloubit své kritické postoje s působením ve vysokých církevních pozicích.

02796153.jpeg

Smíření česká společnost stále potřebuje a přibývající čas tu neznamená blahodárné zapomnění, ale spíše čím dál zamotanější spletenec křivdy, viny a konfliktů. Právě církve mohou hrát v procesu smiřování eminentní úlohu.

Playlist:
Michael's uncle – Vzpomínáme/Internacionála
Esgmeq – 3 generace
Bílé světlo – Boží mlejny
Bonus – Co zbylo z revoluce
Sixto Rodriguez – Crucify Your Mind

autoři: Petr Wagner , Jakub Ort , Dominik Čejka
Spustit audio