Hydro-nelogický cyklus. Sucho řešíme, až když je pozdě. Je potřeba zpomalit odtok vody

5. duben 2022

Naposledy jsme se v Podhoubí suchu věnovali v červnu 2020. Tehdy jsme se s bioklimatologem Miroslavem Trnkou bavili o efektech klimatické změny na hydrologický cyklus v kontextu střední Evropy. Profesor Trnka očekával častější epizody sucha a na druhou stranu intenzivnější úhrny srážek, které zase znamenají nebezpečí povodní. Na začátku roku 2022 můžeme predikci prozatím potvrdit, a to se tehdy ještě nevědělo nic o tornádu na jižní Moravě.

„Zimy jsou beze sněhu. Na srážky jsou podobně vydatné, jako bývaly, ale je to voda v podobě deště, který se rychleji odpaří nebo odteče. V důsledku toho nám v březnu voda chybí,“ vysvětluje Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, proč se čím dál častěji setkáváme se suchem na jaře.

Miroslav Trnka

Letošní epizoda sucha prozatím vyvrcholila koncem března, kdy portál Intersucho hlásil extrémní sucho na mnoha místech republiky. Paradoxem může být jižní Morava, která je momentálně bez rizika sucha. Jde totiž o to, jak se intenzita sucha počítá.

„Když si uvědomíte Chorvatsko v létě, tam je žlutá vegetace běžnou součástí ročního cyklu. Jak odlišit, co je běžné a co není? Pomáháme si tím, že poměřujeme aktuální půdní vlhkost s průměrnými hodnotami na dané lokalitě za posledních šedesát let,“ přibližuje Trnka, jak se sucho měří. Každý ekosystém je nějak přizpůsoben své běžné dotaci vody. Jinak tedy reaguje na nedostatek vody horský rašeliník a jinak stepní kavyl.

Čtěte také

Rozlišuje se meteorologické sucho čili nízký přísun srážek, hospodářské sucho související s nasycením půdního profilu a hydrologické sucho, které se projevuje nízkými průtoky v řekách a potocích. Tato sucha mají různé fáze a nedá se jedním opatřením zasáhnout proti efektům všech typů najednou. Když se například zaměříme na retenci vody v půdě na velkých plochách, vytvoříme sice ideální podmínky pro růst vegetace, ale ta může vodu o to rychleji vypařit do atmosféry, a zhoršíme tím sucho hydrologické.

Jedna ze zaručených pouček ale zní neřešit sucho, až když kolem nás řádí. Na suchá období se můžeme připravit třeba snahou o lepší zasáknutí vody ve vyšších polohách. Spodní vody pak mohou dotovat nedostatek i během suchých dnů v nížinách.

Jak se měří sucho? Jak vypadá výhled sucha na zbytek roku? Může větší sucho v kontextu války na Ukrajině ohrozit potravinovou bezpečnost Evropy? A jaká opatření na něj platí? Poslechněte si celé Podhoubí.

Spustit audio

Více z pořadu

Mohlo by vás zajímat

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.