Jak (ne)slaví Vánoce věřící bahá'í? Důležité jsou vztahy s blízkými

26. prosinec 2021

Náboženství bahá'í vzniklo v 19. století na území dnešního Íránu, odkud se rozšířilo do celého světa, byť jeho věřící prakticky všude tvoří jen malou menšinu. Pro bahá'í je charakteristická otevřenost a důraz na jednotu všech lidí. Příznačné je ale pro tuto víru i vnímání různých náboženských proudů jako plnohodnotných Božích projevů.

Věřící bahá'í se tak do určité míry hlásí mimo jiné i k judaismu, křesťanství, islámu nebo buddhismu, i když sami sebe považují za nositele a nositelky nejaktuálnějšího Božího zjevení, které přinesl zakladatel a prorok jménem Bahá'u'lláh.

Čtěte také

Jan Lány a Lenka Ondrůšková, kteří se aktivně podílejí na chodu malého společenství bahá'í v České republice, ve svátečním Hergot!u mluví o svém vztahu k oslavám narození Ježíše Krista a křesťanským Vánocům, které jsou tak svým velmi specifickým způsobem i součástí jejich tradice. Kromě duchovního aspektu Vánoc zdůrazňují, že jsou pro ně důležité dobré vztahy s rodinou a přáteli.

Společné slavení Vánoc tyto vztahy posiluje. Jan Lány tak například popisuje, že si s manželkou vánoční dárky sice nedávají – a nedávají je ani svým dětem –, ale svoje rodiče vždycky obdaruje, protože ví, že je to pro ně důležité a udělá jim tím radost.

Co ještě mají Jan Lány a Lenka Ondrůšková ve zvyku dělat o Vánocích? Kdy si tradičně dávají dárky věřící bahá'í? Jaké jsou jejich nejdůležitější svátky a jak se slaví? Poslechněte si celý pořad!

Spustit audio