Jak se stal Jan Žižka horlivým křesťanem

3. říjen 2022

I když se nejdražší český snímek „Jan Žižka“ náboženstvím a spiritualitou moc nezabývá, skutečný Jan Žižka je bez nich sotva myslitelný. V Hergot!u jsme o osobnosti českého vojevůdce a jeho vztahu k náboženství mluvili s historičkou Milenou Bartlovou. Co doopravdy víme o Žižkovi?

„Jan Žižka byl z rodiny zemanů, to znamená ze šlechty, ale té nejnižší,“ odpovídá Bartlová. Podle ní měla Žižkova rodina nějaké symbolické privilegium, ale majetkově se od sedláků tolik nelišila. Historicky je také doloženo, že Žižka bojoval jako nájemný voják v bitvě u Grunwaldu v roce 1410. K husitským rebelům se přidal a jejich vojska vedl v letech 1419 až 1424, tedy již jako zkušený vojevůdce.

Byl Žižka hned zpočátku horlivým křesťanem? „Můžeme předpokládat vzhledem k tomu, co víme o jiných lidech, že předtím, než se přidal k radikálním husitům, že byl ve vší pravděpodobnosti standardním křesťanem tehdejší střední Evropy,“ říká Bartlová.

Co konkrétně to znamenalo? Podle historičky bylo tehdy křesťanství chápáno především jako otázka věrnosti spíše než morálky. „Jsem věrný Hospodinu jako svému pánu a tuto věrnost musím osvědčovat činy. Musím tedy dodržovat církevní předpisy, minimálně jednou ročně jít do kostela a dodržovat desatero,“ vysvětluje.

Proti Žižkovi vystupovali nejen katolíci, ale také umírnění husité. V čem se podle nich Žižka mýlil? Poslechněte si nový Hergot!.

Spustit audio