Nemáme metro, ale máme moře. Producent Yoro King hledá inspiraci v rozpálené Oděse

1. březen 2018
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Yoro King

Viktor Konstantinov je ukrajinský lo-fi punkový a surfrockový producent z Oděsy, který vydává svou hudbu pod jménem Yoro King. S Viktorem, který hudbu začal produkovat ani ne jako šestnáctiletý, jsme se setkali v Oděse a udělali si výlet po černomořském pobřeží.

„Začal jsem ve své ložnici, když mi bylo 16 let. Byl jsem inspirován hudebníky, jako je Mac DeMarco, The Drums nebo Yuck, a všemi kytarovými lo-fi a ne až tak lo-fi projekty. Hudbu jsem začal nahrávat, aniž bych rozuměl, jak funguje software, který jsem používal. Vše jsem dělal v GarageBandu,“ popisuje Viktor své začátky.

Yoro King vydal své poslední tři EP na internetu. Teď čeká na vydání svého debutového alba na již nějaký čas chystaném ukrajinském labelu Worn Pop, u něhož desku nahrával.

Viktor skládá hudbu pomocí kytary, looperu a syntezátoru. GarageBand vyměnil za Ableton, kde také produkuje svůj další, více synthwave projekt Polje i svou novou reinkarnaci Local Joke. Viktorova hudba fascinuje svou jednoduchou a chytlavou strukturou, stejně jako neustálou přítomností humoru a lehké sebeironie, která je čitelná z jeho produkce. Texty projektu Yoro King například mluví o „teenagerských pocitech“.

Podle Viktora lo-fi punková scéna na Ukrajině není tak zajímavá jako podobná scéna v Rusku. Zmiňuje ukrajinské projekty jako Night Dew Call ze západoukrajinského Rivne, projektu Nearr z Charkova nebo Chillera z Oděsy. Inspiruje ho také hudba labelů, jako je petrohradský Saint-Brooklynsburg.

„Když jste v létě v Oděse, je tu neuvěřitelně horko. Je tu spousta turistů. Vzduch taje. Oděsa je velmi pomalá. Myslím, že to je důvod, proč není Oděsa posedlá technem tak jako Kyjev. Tam jsou tuny klubů a je to šílená a rychlá megalopolis. Oděsa je menší, nemáme metro, ale máme moře. Myslím, že Oděsa je extrémně líná, a to vysvětluje, proč tolik kapel nehraje hudbu. Každý je líný. Lidé jsou dokonce líní hledat dobrou hudbu, která je má inspirovat. Prostě neví, co je v pohodě,“ popisuje Viktor atmosféru svého města.

Viktorovu hudbu si můžete poslechnout na jeho profilech na SoundCloudu nebo Bandcampu. Do budoucna kromě debutu projektu Yoro King chystá také více abstraktní, až dubový projekt Nezgraba.

Poslechněte si celý rozhovor v novém díle Východisek a zjistěte víc o tom, jak žije mladá hudební scéna v Oděse!

EN

Victor Konstantinov is a Ukrainian lo-fi punk and surf-rock producer from Odessa, who releases his music under the name of Yoro King. We met with Viktor, who started producing hi music when he was not even sixteen years old, in Odessa and made a walk along the Black Sea coast.

I started in my bedroom when I was 16 years old. I was inspired by musicians such as Mac DeMarco, The Drums, or Yuck, and all the guitar lo-fi and not-so-lo-fi projects. I started recording music without understanding how the software I was using works. I did everything in GarageBand.

Yoro King has published his last three EPs on the Internet. He is currently waiting to release his debut album on the upcoming Ukrainian label Worn Pop.

Victor composes music using a guitar, looper, and a synthesizer. GarageBand has been replaced by Ableton, where he also produces his other, more synthwave project, Polje, and his new reincarnation under the name of Local Joke. Viktor's music is fascinating with its simple and catchy structure, as well as the constant presence of humor and light self-irony, which is felt from his production. The lyrics of the Yoro King project, for example, speak about "teenage emotions".

According to Viktor, the lo-fi punk scene in Ukraine is not so interesting as a similar scene in Russia. From Ukraine, he mentions projects such as Night Dew Call from Rivne in the west of Ukraine, project Nearr from Kharkov, or Chillera from Odessa. He is also inspired by music around labels such as St. Petersburg's Saint-Brooklynsburg.

This is how Victor describes the atmosphere of Odessa: "When you are in Odessa in the summer, it is incredibly hot. There's a lot of tourists here. The air is melting. Odessa is very slow. I think that's why Odessa is not obsessed with techno like Kiev. There are tons of clubs in Kiev and it's a crazy and fast megalopolis. Odessa is smaller, we do not have a subway, but we have the sea. I think Odessa is extremely lazy and it explains why there are not so many bands playing music. Everyone is lazy. People are even lazy to find good music to inspire them. They simply do not know what is cool."

Victor's music can be heard on his Soundcloud or Bandcamp. In addition to his debut as Yoro King, Victor also works on a more abstract and dubby projekt called Nezgraba.

Yoro King at Odessa beach - http://soundcloud.com/yoroking

Příspěvek sdílený Easterndaze (@easterndaze),

autor: Peter Gonda
Spustit audio