Pivo ze sedmého schodu: české hodnoty v populární kultuře

2. říjen 2013

Pod pojem populární kultura se dnes v univerzitních kruzích řadí téměř všechno, co nás obklopuje. Je to oblečení, které si ráno bereme na sebe, abychom se zařadili k nějaké skupině nebo abychom jím vyjádřili svou osobnost. Je to způsob, jakým mluvíme s kolegy v práci. Jsou to slangové výrazy, jaké používáme. Je to film, na který jdeme večer do kina a je to i sport, který provozujeme o víkendu.

Výzkum této kultury každodennosti si jako svůj cíl vytklo Centrum pro studium populární kultury (CPSPK), které založila v roce 2009 skupina postgraduálních studentů historie na FF UK. Na rozdíl od USA a Z Evropy je totiž v České republice bádání v této oblasti relativně nova záležitost.

Prvním viditelným výstupem CPSK je sborník Populární kultura v českém prostoru, který vyšel v září. Jakým tématům se věnuje, dobře napoví názvy jednotlivých kapitol – Pivo ze sedmého schodu: české hodnoty v populární kultuře, “Tak řekni, jak to tenkrát bylo! Mluv za nás Honzo!”- paměť v české populární kultuře nebo “Hoši děkujem!” – současné podoby české populární kultury.

Ve dnech 18.- 19. října pořádá CSPK konferenci na téma Listening to the wind of change – Populární kultura v postsocialistické společnosti ve střední a východní Evropě. Na konferenci může přijít diskutovat nebo jen poslouchat přednášející každý, kdo má o tohle téma zájem. Rozhodně není určena jen pro univerzitní badatele a studenty. Mj. Tady můžete třeba zavzpomínat na časy, kdy jste listovali svým prvním časopisem Bravo. Jedna z přednášek totiř bude na téma kultury tištěných časopisů pro mládež před a po roce 1989.

Hosty pořadu Rentgen byli Ondřej Daniel, Tomáš Kavka a Jakub Machek, kteří jsou editory sborníku a připravují říjnovou konferenci. Celý rozhovor si poslechnětě tady.

Spustit audio