Proč čeští žáčci neumí číst mezi řádky?

4. únor 2011

První únorové Universum opustilo pevnou akademickou půdu a zamířilo o dvě vzdělávací úrovně níže. Pořad se věnoval vzdělávání žáků základních škol, respektive výsledkům Mezinárodních testů PISA, které odhalily nepříliš dobrou kondici znalostí českých patnáctiletých studentů. O důvodech a příčinách jejich neúspěchu si Pavel Cyprich povídal s Janou Palečkovou a Janou Strakovou z Ústavu pro informace ve vzdělávání.

V roce 2009 proběhlo na českých školách testování patnáctiletých žáků v rámci Mezinárodních testů PISA. Vedle matematiky a přírodních věd byly testy zaměřeny především na čtenářskou gramotnost. Žáci měli ukázat, zda porozumí souvislému nebo nesouvislému textu, dokážou ho analyzovat a vyvodit z něj závěry. Úkol zdánlivě nepříliš těžký, leč mladí studenti v testech výrazně propadli. Z lepšího průměru, kterého při stejném testování dosáhli žáci v roce 2000, se v roce 2009 potopili až do hlubokého podprůměru a zařadili se po bok čtyř států s největším propadem. S doktorkou Janou Palečkovou z Ústavu pro informace ve vzdělávání si Pavel Cyprich povídal o podobě a výsledcích testů.

Druhá část pořadu se věnovala příčinám a důsledkům špatných výsledků testů. Druhým hostem Universa byla doktorka Jana Straková, taktéž z Ústavu pro informace ve vzdělávání.

autor: Pavel Cyprich
Spustit audio