Rabínka v zácviku. Kamila Kopřivová usiluje o proměnu stereotypních představ o židovství

18. červenec 2021

Na Kamilu Kopřivovou, která se na své budoucí povolání připravuje na rabínském semináři v Berlíně, jste možná narazili na Twitteru, kde vystupuje pod přezdívkou Rabínka v zácviku. Informativní tweety a vlákna o judaismu cílí v první řadě na většinovou společnost, která má podle ní o židovství stále zkreslené a stereotypní představy.

S tím ostatně souvisí i to, že ačkoli ženy coby rabínky nepředstavují v liberálnějších větvích judaismu nijak kontroverzní téma, právě lidé mimo židovskou komunitu bývají Kamilinou volbou povolání vyvedeni z míry.

Ona sama nemá židovské kořeny. Judaismus pro ni tedy není rodinnou tradicí, ale nechala se oslovit mimo jiné židovskou filozofií, z níž jako jednoho z autorů, kteří ji inspirují, zmiňuje Martina Bubera.

Kamila je také otevřena mezináboženskému dialogu a nechává se oslovit i osobnostmi z křesťanského prostředí. Zároveň zdůrazňuje, že aktivní spolupráce v této oblasti může být citlivá a je potřeba, aby se vždy vše dělo s vědomým souhlasem komunity.

Jak Kamila Kopřivová vidí budoucnost judaismu v Česku? A kam se podle ní mohou obrátit mladí lidé se zájmem o židovskou tradici a víru? Poslechněte si celý pořad!

autoři: Jan Škrob , Petr Wagner , Fatima Rahimi
Spustit audio

Související