Satan, boží stvoření: Obraz padlého anděla v abrahámovských náboženstvích

21. únor 2022

Satan jako padlý anděl, který se odmítl klanět člověku. Tento obraz Satana je v Česku dobře známý. Zdaleka se jím však nevyčerpává. V Hergot!u jsme se na líčení Satana v judaismu, křesťanství a islámu ptali religionisty a teologa Ondřeje Havelky.

Informací o Satanovi je podle Havelky nepřeberné množství, některé však nejsou důvěryhodné. Proto je lepší vyjít ze základních pramenů, v tomto případě ze svatých písem židů, křesťanů a muslimů. Pro židy a křesťany jsou Tanach a Nový zákon výsledkem práce lidských svatopisců, kteří byli inspirováni Bohem. Korán pochází přímo od Boha. „Výpovědní hodnota o Satanovi v těchto textech je tedy značná,“ vysvětluje religionista svůj výběr pramenů.

Čtěte také

Satan je v každém svatém písmu abrahámovských náboženství zobrazován jinak. Zatímco v Tanachu se o něm moc nedozvíme, Nový zákon je mnohem konkrétnější. „Nový zákon nám vyjevuje motivaci a určitou časovost,“ říká Havelka a ke Koránu dodává, že je „nejpodrobnější, nejkonkrétnější, tam se nám to krásně uzavírá“.

Společným jmenovatelem pro židy, křesťany a muslimy je obrácení tohoto anděla proti člověku. Jde o boží stvoření, které vzešlo z božích rukou, avšak jeho obraz doznává v průběhu času četných změn.

V jakém vztahu jsou k Satanovi různé příšery a démoni? Co jsou zač a kde se vzali? Pokud se chcete dozvědět víc, poslechněte si nový Hergot!

autor: Fatima Rahimi
Spustit audio