Škrtněte homo economicus, překračuje planetární meze. Evropa si osahává svět po růstu

23. květen 2023

Žijeme ve společnosti dostatku? Jak kdo. Někteří lidé vydělají za rok tolik, co by si pracovník s mediánovým příjmem vydělal zhruba od doby bronzové. Jiní se strachují, že se rozbije pračka a novou nebude z čeho uhradit. Post-růstové strategie hledají trajektorie dostatku, které budou sociálně spravedlivé a udrží ekonomiku v planetárních mezích. Kdyby veškeré lidstvo spotřebovávalo jako Evropa, museli bychom čerpat zdroje ze tří planet.

O tom všem je hnutí nerůstu, které prorůstá už i do oficiálních struktur Evropské unie. Od 15. do 17. května se na půdě Evropského parlamentu konala konference Beyond Growth, kterou navštívil Tadeáš Žďárský.

Tadeáš Žďárský

„Potřebujeme redefinovat pokrok. Růst spojený s pokrokem je mantrou vlád, firem i jednotlivců. Naše společnost ale žije v materiálovém nadbytku, který způsobuje různé krize. Jde o krize environmentální, sociální i psychologické. Měli bychom se místo růstu zaměřit na naplňování lidských potřeb, na péči a dostatek,“ uvádí nové parametry kvalitního života Tadeáš, nominovaný v loňském roce na cenu Josefa Vavrouška.

Konference Beyond Growth měla přes dva tisíce účastníků, trvala tři dny a iniciovalo ji přes dvacet europoslanců. Na jednotlivých panelech byly prezentovány vědecké studie, které se shodovaly, že zvládnout klimatickou a další krize nemůžeme bez opuštění růstového modelu.

Tadeáš Žďárský v Evropském parlamentu

„V růstovém kapitalismu stimulujeme jen soutěživost, maximalizaci a zaměření se na vlastní požitky. Skoro vůbec se nepodporuje spolupráce, solidarita nebo obnovování ekosystémů,“ uzavírá Tadeáš Žďárský, podle kterého patří mezi post-růstové nástroje nepodmíněné základní služby. To znamená, že bychom měli vyjmout základní potřeby jako školství, zdravotnictví, dopravu, internet, bydlení a jídlo z trhu a tržní logiky soukromých společností. Tadeáš k tomu říká: „Vidíme, že zisky energetických firem jsou rekordně vysoké, zatímco víc a víc lidí je v energetické chudobě. Další politikou jsou garantovaná zelená pracovní místa.“

Jak by post-růstová Evropa obstála v konkurenci světových velmocí? Jak přemýšlí post-růst nad otázkou mezinárodní bezpečnosti? Je podstata člověka spíš sebestřednost, nebo solidarita a spolupráce? Poslechněte si celé Podhoubí.

Spustit audio