Stačí to přírodě nezkazit. Les na Klokočné ukazuje, že příroda to umí líp

30. listopad 2021

Lesy Čech a Moravy prožívají jednu z největších krizí v novodobé historii. Příčiny nemá cenu znovu rozpitvávat, mnohem přínosnější je nacházet cesty pro budoucnost lesů, protože bez nich si o neutrální uhlíkové ekonomice můžeme nechat zdát. Na jedno z řešení se může každý z nás jet podívat k obci Klokočná u Říčan, kde přes třicet let v tichosti za dohledu Vladislava Ferkla roste les, který je odolnější, ekonomicky efektivnější a přírodně hodnotnější než plantáže, které známe.

Vladislav Ferkl o demonstračním objektu Klokočná napsal publikaci s názvem: Může být nepasečný – výběrný způsob alternativou pro naše lesy?. Nepasečné hospodaření se dá vysvětlit tím, co není. Není to taková péče o les, jejímž cílem je v pravidelných – přibližně stoletých – cyklech vytěžit určitou výměru lesa, čímž vzniká odhalená půda paseky, která se musí ručně zasázet sazenicemi obvykle stejnodruhové dřeviny.

Jde naopak o přístup, při kterém se vybírají z porostu jen ty kmeny a v takovém množství, aby byly vytvořeny co nejlepší podmínky k růstu lesa a záměru, který si hospodář vytyčil. Jeden z takových záměrů pana Ferkla bylo na Klokočné rozšířit poměr jinak vzácné jedle na 35 %.

„Za těch dvaatřicet let tu nikdo neudělal jedinou holinu. Výběrná těžba je pro nás hlavní pěstební nástroj. Pomocí ní ovlivňujeme světelné požitky, které se dostávají do spodních pater dnes už kompaktních porostů. Pokud chce hospodář úspěšně pěstovat stínomilnou jedli, musí při zemi udržovat vhodné podmínky,“ říká bývalý ředitel Lesního závodu Zbraslav Vladislav Ferkl a ukazuje při tom na stovky semenáčků jedle, které vyrůstají v zástinu vysokých kmenů svých matek a na Klokočné dominujících smrků.

Přirozené zmlazení neznamená jen mnohem větší pravděpodobnost uchycení semenáčku, ale taky větší hospodárnost, protože odpadá celá paleta lesních prací, které musí člověk se svými stroji vykonat, aby se jednodruhového plantážového lesa dobral. „V takovém rozsahu jsme to nečekali ani my. Tento systém je ekonomicky šetrnější. Je to ale vcelku pochopitelné. Značnou část prací necháváme přírodě, která to zkrátka umí líp než my,“ uzavírá milovník lesa v penzi Vladislav Ferkl.

Jak vypadá výběrná těžba v praxi? Proč je les na Klokočné unikátní? Dá se pěstovat les podobným způsobem na jiných místech? Proč je nepasečné hospodaření ekonomicky výhodnější? Poslechněte si celé Podhoubí.

Spustit audio