Temná poezie slovenského trapového umělce Edúv syn mluví o psychických nemocích

8. srpen 2019

Z množství projektů nastupující generace slovenských raperů a producentů trapu v poslední době naprosto vyčnívá nový projekt s názvem Edúv syn. Je zajímavý temnou estetikou na hranici punku a xanaxového rapu a angažovanými texty, které mají kvalitu samostatně stojící poezie a které se kromě silných emo momentek z nočního města zabývají i tématy, jako jsou duševní choroby nebo antifašismus.

Scroll down for English version of the text.

Matej Myslovič začal s hudbou ve svých 14 letech. Hrál a zpíval v několika punkových, hardcorových a crustových kapelách. Jeho předposlední projekt byl punkový projekt Erikajemoja, založený na kombinací baskytary a bicích. Již texty Erikajemoja jsou zajímavé svojí horečnatou a emotivní poezií. Po rozpadu projektu se Matej dostal k trapu. Beaty, do kterých začal Matej rapovat, produkuje Denis Bango, frontman slovenského punkového projektu Wilderness.

Kromě punkové energie, kterou Matej překlápí do trapu, mě na projektu zaujaly hlavně jeho texty. Na rozdíl od v trapu běžného nafukování ega a „stokárskych“ příběhů z ulice se texty Edúv syn zabývají psychickými chorobami, léky, sebevraždou, slovenskou kulturou nebo antifašismem. Afinita k tzv. xanaxovému rapu je zde zřejmá, avšak spíše než o vědomou snahu naskočit na hype jde u produkce Edúv syn o autentickou destilaci témat z Matejova okolí.

Ja som médium, a len opisujem veci, čo sa dejú okolo, pretože sa pohybujem v určitej skupine ľudí. A potrebujem, aby sa o tom rozprávalo. Potrebujem, aby ľudia vedeli aké to je, keď sa vrátiš z blázinca. Potrebujem, aby vedeli, aké to je, keď vysadzujes benzodiazepíny. Potrebujem, aby vedeli aké peklo to je, keď nevieš vyhrať sám so sebou.


Do budoucna chystá Matej debutové album, které chce vydat na vinylu na sublabelu Nemota crew svého vydavatelství Haluzeum. Pokud vás projekt zaujal, jeho videa najdete na YouTube kanálu Nemota crew.

Jak zní slovenský trap inspirovaný punkem, který mluví o psychických nemocích a antifašismu? Poslechněte si celý rozhovor se slovenským trapovým umělcem Edúv syn.

The brooding poetry of Edúv syn‘s trap lyrics speaks about mental illness

Edúv syn is a new trap project from Slovakia, that has managed to stand out from the plethora of projects of the coming generation of Slovak rapers and trap producers. It is intriguing for its dark aesthetics on the edge of punk and ‘xanax rap’, and for its lyrics that take on the quality of stand-alone poetry and which, in addition to powerful nighttime-city emo moments, also deal with topics such as mental illness, or anti-fascism. I met the artist, whose real name is Matej Myslovič, in Prague where he recently moved.

Matej started doing music since he was 14 years old. He played and sang in several punk, hardcore and crust bands. Matej's penultimate project is the punk project Erikajemoja, based on a combination of bassguitar and drums. The lyrics of Erikajemoja are interesting for their feverish and emotional poetry. After the disintegration of Erikajemoja, Matej got involved in producing trap and began to recycle his old texts. Interestingly, the beats that Matej started rapping to, are produced by Denis Bango, the frontman of a new, but already much acclaimed Slovak punk project Wilderness.

In addition to the punk energy that Matej channels into trap, I got particularly interested in his lyrics. Unlike the common ego-inflating texts, and the old trap stories from the hood, Edúv syn’s lyrics deal with mental illness, medication, suicide, Slovak culture, or anti-fascism. Affinity to the so-called ‘xanax rap’ is obvious here, but rather than making a conscious effort to jump on the bandwagon, Edúv syn’s production is an authentic distillation of themes from Matej's surroundings. Today's brutality in sound and themes is, according to Matej, a kind of generational expression that appears across genres such as hardcore or trap.

I am a medium, and I just describe the things that happen around me, because I am in a certain group of people. And I need to talk about it. I need people to know what it's like to come back from a mental asylum. I need them to know what it is like when you stop taking Benzodiazepines. I need them to know what a hell it is when you can't win with yourself.


In the future, Matej is preparing a debut album on the sublabel called Nemota crew, of his label Haluzeum, which he wants to release on vinyl. You can find Edúv syn’s videos on the Youtube channel of Nemota crew.

autor: Peter Gonda
Spustit audio