Tvorba města není aktivita úředníků, ale laskavá aktivita všech, říkají členky kolektivu Spolka

5. září 2019

Spolka je kolektiv architektek a socioložek ve východoslovenských Košicích. Jeho členky se zabývají hlavně otázkami urbanismu, veřejného prostoru a soužití komunit s městem. Přímo v Košicích jsme s jeho spoluzakladatelkou Zuzanou Reveszovou hovořili o lásce k městu, feminismu i rozvoji nevyužitých brownfieldů na východě Slovenska.

Zakládající členky Spolky žily a studovali v zahraničí. Při návštěvách Košic si začaly uvědomovat, že by mnohé ze svých zkušeností mohly využít i doma. Pustily se proto do dobrovolných aktivit souvisejících s veřejným prostorem a začaly řešit problémy jako špatnou dopravu, nefunkční veřejné prostory, neexistující vztahy mezi magistrátem a obyvateli či špatné plánování. Díky svým aktivitám se Spolka postupně stala partnerkou městských institucí.

Podle Zuzany Reveszové se Spolka nesnaží navrhovat utopická řešení daných problémů nebo lokalit, ale hlavně do procesu přemýšlení o městě a veřejném prostoru zapojit komunitu lidí, která ho používá. „Nemusíme radikálně říci, co bychom tu chtěly mít, a že to je na 100% dobré, ale spíše vymýšlet způsoby, jak to udělat společně, aby to bylo sdíleno a respektováno,“ vysvětluje jejich přístup k péči o veřejný prostor. 

Hornád poblíž Košic

Spolka organizuje různé workshopy, vzdělávací setkání a přednášky pořádané v košickém kině Úsměv, ale také letní školy. Druhá z nich nazvaná Never Never School v Košicích právě končí. Tématem loňské letní školy byly utopie na sídlištích, letošní škola se zabývala oblastí brownfieldů kolem řeky Hornád protékající Košicemi.

V souvislosti s aktivitami Spolky často zaznívá termín městoláska. Zuzana ho definuje jako „Flaneurství ve městě, obdivování pouličních zákoutí, podchodů, netradičních pohledů, nebo kavárnen přístupných všem bez ohledu na společenské postavení.“ Je to podle ní také tvorba města, která nemusí být jen seriózní aktivitou úředníků a architektů, ale činností všech, probíhající s láskou každý den. 

Spolka je tvořena jen ženami, ale Reveszová odmítá, aby byla chápána jako ženský kolektiv. Napůl s humorem říká, že Spolka není feministická urbanistická skupina, ale skupina zabývající se urbanismem, která by byla feministická, i kdyby byla složena z mužů. Plánované aktivity Spolky se podle ní nebudou geograficky omezovat pouze na Košice, protože její členky žijí i v Praze nebo Berlíně. Bližší informace o kolektivu a jejich aktivitách najdete na adrese Spolka.cc.

Jak zapojit do péče o město všechny jeho obyvatele a jak ho mít rád? Nejen o tom hovořil se Zuzanou Reveszovou z kolektivu Spolka Peter Gonda. Poslechněte si celý záznam rozhovoru v novém díle Východisek.

City-making is not only an activity for officials, but an activity of care for all, say members of the Spolka collective

Spolka is a collective of architects and sociologists, which was established in Košice and which deals with issues of urbanism, public space and coexistence of communities within the city. I met its co-founder Zuzana Reveszová in Košice.

The founding members of Spolka, living and studying abroad, realized during their visits to Košice that some of their expertise would be useful in the city. They began to develop voluntary activities in the city. Zuzana describes the problems of Košice at that time as bad traffic, dysfunctional public spaces, non-existent relations between the municipality and the inhabitants and bad planning. Thanks to the activities of the collective, Spolka gradually became a partner of municipal institutions.

According to Reveszová, the activities of Spolka are not trying to propose utopian solutions for particular problems or locations, but to involve local communities in the process of thinking about the city and public space.

We do not have to say radically “This is what we would like to be here” and “This is 100% good”, but we rather think of ways how to do it together, so the solution is shared and respected.

The collective organizes various workshops and educational meetings, public lectures organized in the Košice’s alternative cinema Úsmev, but also summer schools. The second, called Never Never School, is just finishing in Košice. Last year's theme was utopias in the concrete habitats of Košice, this year's summer school deals with brownfields around the Hornád River flowing through the city.

In connection with the activities of Spolka, the term citylove is often used. Zuzana defines it as "Flaneuring around the city, admiring street corners, underpasses, unconventional views, or cafes, that is accessible to all, regardless of social status," as well as the process of city-becoming that "does not have to be just a serious activity of urban planners and architects, but something done by us all, every day and with love."

Spolka is a collective of women only. The name itself is a female version of the word spolok – meaning association, collective. However, Reveszová refuses to be seen as a female collective. Jokingly she says, that Spolka is not a feminist urbanist group, but an urbanist group that would be feminist even if it were made up of men.

According to Reveszová, Spolka’s future activities will not be geographically limited to Košice, as its members also live in Prague or Berlin. More information about the team and their activities can be found at Spolka.cc.

autor: Peter Gonda
Spustit audio

Více z pořadu

Mohlo by vás zajímat

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.