Hergot!: Jak Justin Mučedník bránil křesťanství

24. březen 2019

Na konci ledna vyšla v nakladatelství Vyšehrad kniha Radky Fialové, která nese název Justin Mučedník a jeho Bible. Autorka knihy v Hergot!u přiblížila nejenom její obsah, ale také období raného křesťanství, dále mluvila o přínosech Justinova díla a popsala prostředí, kde Nový zákon neboli Nová smlouva vznikala. Kdo byl Justin Mučedník?

Jeden z nejznámějších apologetů, tedy obránce křesťanské víry, druhého století našeho letopočtu se narodil mezi lety 100 až 110 v dnešním Nábulusu na Západním břehu Jordánu. Sv. Justin, nazvaný „filosof a mučedník“, byl „křesťanem z pohanů“. Zatímco většina křesťanů pocházela původně z židovských rodin, Justinovi rodiče byli řeckého původu.

Podle vlastního vyprávění se jako mladý muž toužící co nejvíce vědět a znát seznámil s filozofií stoickou, peripatetickou a pythagorejskou. Protože ho tyto směry neuspokojily, doufal, že opravdovou moudrost a odpověď po smyslu života najde v platónské filozofii. Ale ani ta mu nedala uspokojující odpověď. Když se jednou procházel po mořském břehu, tak se podle vlastního líčení setkal s jakýmsi starcem, jenž ho v jeho hledání odkázal na starozákonní proroky a na Krista. To ho přivedlo k dalšímu hledání a nakonec i k přijetí křesťanské víry.

Radka Fialová

Justin byl vzdělaným mužem, pravděpodobně studoval rétoriku a filozofii. Znal Starý zákon a ten byl pro něho cestou ke křesťanství. Justin vykládá křesťanství jako naplnění Starého zákona, to znamená, že ho vykládá jako proroctví o Ježíšovi jako Mesiáši. „V tomto kontextu je velmi zajímavé, že v této době žil Markión ze Sinopé, křesťanský teolog, který byl jeden z hlavních odpůrců vůbec přijetí Hebrejské bible do křesťanského kánonu. Justin je pro mě postavou, která obhájí, že Starý zákon do křesťanského kánonu patří,“ říká Fialová.

Proč se Justinovi říká Mučedník? „Justin obdivoval statečnost mučedníků a taky se sám jedním stal. Byl popraven kolem roku 165 v Římě,“ vysvětluje Fialová. Zpráva o jeho popravě se nám zachovala v Justinových mučednických aktech, které patří mezi nejstarší texty v tomto žánru. Jeho akta jsou napsána formou rozhovoru, který se koná před soudem.

Proti komu a v jakých otázkách bránil své pojetí víry? Přežilo jeho dílo jeho smrt? Jak Justin ovlivnil pozdější křesťanství? Poslechněte si celý Hergot!

Spustit audio